/ Press / Pressmeddelande / Fira en brandsäker Lucia

Fira en brandsäker Lucia

Ett luciatåg där barnen håller i levande ljus

Imorgon den 13 december är det dags för ett årligt Luciafirandet över hela Sverige. Tusentals levande ljus kommer att lysa upp decembermörkret och risken är att många människor kommer samlas i lokaler som är dimensionerade för betydligt färre personer. Det ökar risken för allvarliga konsekvenser vid en brand.

Ofta saknas en plan för hur man ska agera om en brand skulle uppstå, ett bra råd är att inleda sammankomsten med en kort säkerhetsgenomgång där nödutgångarna pekas ut. Viktigast av allt är att inte släppa in fler personer än lokalen tillåter. Byt i stället lokal till en större eller dela upp sammankomsterna i flera luciatåg efter varandra för att undvika alltför stor trängsel.

– Det behöver inte vara komplicerat att höja säkerheten vid ett luciafirande, säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

– En bra grund är att kontrollera brandskyddet i lokalen innan Luciafirandet, se till att där finns både brandfilt och brandsläckare nära till hands om en brand skulle uppstå och kontrollera att utrymningsvägar, trappor, korridorer mm hålls fria. Utse också gärna en brandvakt som ansvarar för en första släckinsats om olyckan skulle vara framme, säger Lars Brodin.

Brandskyddsföreningens bästa tips inför Lucia:

  • Utse en eller flera brandvakter. Brandvakterna bör befinna sig nära scenen och ha släckutrustning nära till hands.
  • Se till att inte släppa in fler människor än lokalen tillåter och att det finns markerade nödutgångar som hålls fria.
  • Inled sammankomsten med en säkerhetsgenomgång där ni presenterar utrymningsvägarna.
  • Ha alltid brandsläckare och brandfilt i beredskap.
  • Om möjligt, använd gärna lyktor och ljusmanschetter av icke brännbart material.
  • Barn och ungdomar bör använda elektriska luciakronor och ljus.

För mer information eller frågor, kontakta gärna:

Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen, tel: 070-619 74 16 eller e-post: lars.brodin@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller e-post: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.sePublicerad: 2022-12-12

Se även