/ Press / Pressmeddelande / Färre bränder på landets arbetsplatser tack vare Heta Arbeten®

Färre bränder på landets arbetsplatser tack vare Heta Arbeten®

2020-01-30. Varje år utbildas cirka 70 000 personer i Brandskyddsföreningens skadeförebyggande koncept HetaArbeten®. Konceptet är en av de mest effektiva satsningar mot bränder på arbetsplatser som har gjorts i Sverige. Heta Arbeten® lanserades 1990 och i år firar det framgångsrika konceptet 30 år.

Heta Arbeten® togs fram med målet att förebygga och minska antalet bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser (till exempel byggarbetsplatser) och är idag ett av Sveriges mest spridda skadeförebyggande initiativ, 2019 utbildades hela 66 544 personer i Heta Arbeten®.

— Vi är väldigt stolta över vad Heta Arbeten® har åstadkommit under dessa 30 år. Det är i dag ett heltäckande skadepreventionskoncept som alla som arbetar med heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser bör följa, oavsett bransch, säger Lena Lind, tf, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen.

Heta arbeten förekommer i en mängd olika verksamheter; takläggning, svetsning, skärning, lödning, ogräsbränning och varm hästskoning är exempel på vanliga arbeten som medför en ökad risk för brand.

Under 1980-talet orsakade den här typen av arbeten många allvarliga bränder och höga skadekostnader. Detta ledde till att försäkringsbolagen tillsammans med Brandskyddsföreningen tog fram skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® för att förebygga bränder och minska skadorna.

Inom ramen för Heta Arbeten® kan alla gå en utbildning och lära sig att följa ett antal säkerhetsregler för att förebygga och hantera bränder på byggarbetsplatser eller andra tillfälliga arbetsplatser och efter genomgången utbildning kan man certifieras till ”hetarbetare”.

Stor samhällsnytta - räddar liv, minskar skador och sparar pengar
Resultatet av insatserna har blivit en radikal minskning av antalet bränder och en minskning av skadekostnader med över 75 procent. Heta Arbeten® fortfarande idag en av de mest effektiva satsningar som har gjorts i Sverige för att förebygga bränder.

— Vårt koncept tar hänsyn till krav från olika aktörer men säkerhetsreglerna är ändå smidiga, enhetliga och lätta att ta till sig. Tillvägagångssättet är detsamma för alla branscher över hela landet vilket gör det enkelt för alla att använda sig av vårt koncept, säger Lena Lind.

Heta Arbeten® i siffror

  • Idag finns ca 500 utbildningsarrangörer inom Heta Arbeten® över hela landet.
  • Cirka 500 instruktörer inom Heta Arbeten® arbetar över hela landet med att utbilda inom behörighetsutbildningen Heta Arbeten®.
  • Varje år utbildas omkring cirka 70 000 nya hetarbetare.
  • Idag finns ca 350 000 hetarbetare med certifikat Heta Arbeten®.

För mer information, kontakta gärna:

Sofie Strömberg, kvalitetsansvarig Heta Arbeten®, Brandskyddsföreningen, tel: 08-588 474 60 eller mail: sofie.stromberg@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se 

Läs mer om Heta Arbeten®

Se även