/ Press / Pressmeddelanden / Extrem torka leder till brandrisk i stora delar av landet

Extrem torka leder till brandrisk i stora delar av landet

Rykande och brinnande mark i en skog

2018-07-18. Denna sommar bjuder på extremt torrt väder och det råder stor risk för brand i skog och mark i nästan hela landet. I stora delar av landet råder också eldningsförbud vilket innebär att all eldning utomhus är förbjuden med undantag för grillning på egen tomt, och då på obrännbara underlag som sten och grus. När det råder eldningsförbud är det också förbjudet att använda till exempel engångsgrillar.

Många bränder orsakas av grillning, framförallt engångsgrillar, och en av de vanligaste brandorsakerna vid grillning är att man tömmer resterna i en soptunna när det fortfarande finns glöd kvar. Engångsgrillar kan också bli mycket varma och ställer man en engångsgrill i det torra gräset kan det lätt ta eld, säger Hans Andersson, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

– Det är också många stadsbor som inte förstår att då det råder eldningsförbud så får man inte ens grilla. Vanligtvis kan man tillåta grillning på särskilt anordnade grillplatser, trots eldningsförbud, men i denna extrema vädersituation så tillåter inte berörda kommuner eller Länsstyrelsen ens det.

De flesta tror också att de kan hantera en grill, men ändå inträffar många bränder orsakade av just grillning. När elden väl sprider sig går det fort. Många bränder skulle kunna undvikas om fler lär sig vad man ska tänka på när man grillar, såsom att ha släckutrustning i närheten eller att engångsgrillar måste kylas med mycket vatten en bra stund innan de slängs.

Kontrollera brandrisken först

Aktuella brandriskprognoser hittar du på www.msb.se/brandriskprognoser eller i appen Brandrisk ute. Uppgift om eldningsförbud hittar du på kommunens eller länsstyrelsernas webbplatser. Information om eldningsförbud finns också på sidan www.dinsakerhet.se.

– En brand i skog och mark kan också starta av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning, utan också av cigarettfimpar, trasiga flaskor d.v.s. risken för brännglaseffekt, och gnistbildning från arbetsredskap och maskiner, så under dessa omständigheter som är nu, måste man vara extra försiktig, lägger Hans Andersson till.

För mer information, kontakta gärna:

Hans Andersson, brandingenjör, Brandskyddsföreningen,
070-619 74 17, hans.andersson@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig, Brandskyddsföreningen,
070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Noteringar

Den 25 juli gick MSB ut med en uppmaning till landets kommuner och länsstyrelser om att skärpa redan befintliga eldningsförbud till att även innefatta eldning och grillning på egen tomt. Läs mer här

 

Se även