/ Press / Pressmeddelande / Digital tillstånds- och kontrollista höjer säkerheten

Digital tillstånds- och kontrollista höjer säkerheten

19.02.19. I januari lanserade Brandskyddsföreningen ”Digital tillstånds- och kontrollista Heta Arbeten®”. Listan har tagits fram för att höja säkerheten, effektivisera och underlätta arbetet som tillståndsansvarig ute på fältet.

Heta Arbeten är brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Heta Arbeten finns i en mängd olika branscher som industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk och arbetet kan röra alltifrån svetsning och skärning till arbeten med snabbroterande verktyg, takarbeten och ogräsbränning.

För att få utföra Heta Arbeten krävs att en riskbedömning av det planerade arbetet görs samt att teamet som ska utföra arbetet har ett giltigt certifikat. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige kräver att de som utför sådant arbete har certifikat Heta Arbeten®.

Säkrare och effektivare med den nya digitala listan

Den digitala tillstånds- och kontrollistan har flera funktioner för att effektivisera tillståndsgivningen, höja säkerheten och möjliggöra uppföljning bland annat är det enklare att kontrollera att alla i teamet har rätt behörighet.

– Att göra rätt riskbedömningar är inte alltid lätt, men med den digitala listan blir det enklare och säkrare. Nu kan man också lättare utfärda tillstånd på plats eftersom tillståndsgivningen och signering sker på en och samma enhet, på så vis höjs också säkerheten, säger Tobias Plantin, projektledare för den digitala tillstånds- och kontrollistan Heta Arbeten®.

Den digitala tillståndslistan har tagits emot väl och används redan idag av flera stora företag.

– Vi är mycket positiva till att branschen gemensamt utvecklar en lösning som alla har stor nytta av. På Skanska ser vi det som en självklarhet att bidra till att höja säkerheten på våra projekt och vi anser att den digitala tillståndslistan Heta Arbeten® är en tydlig sådan lösning. Branschen behöver samverka där vi kan för att med hjälp av digitala lösningar bli ännu bättre tillsammans, säger Linn Areno, Processledare Entreprenad på Skanska.

Alla som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten® har tillgång till den digitala tillstånds- och kontrollistan genom att logga in på Mina sidor på www.hetaarbeten.se. Listan fungerar bäst på mobiltelefon eller läsplatta men den går såklart också att nå från en dator. Med listan får man också påminnelser om när ett tillstånd startar, löper ut eller avslutas.

Fördjupningsutbildning

Som ett led i att stärka den tillståndsansvariges roll och höja säkerheten finns möjlighet att fortutbilda sig med den nya utbildningen Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten®. Utbildningen vänder sig till alla behöriga hetarbetare som ofta agerar tillståndsansvariga eller de som beställer Heta Arbeten® och behöver fördjupad kunskap. För mer information, kontakta din utbildningsarrangör Heta Arbeten®.

För mer information, frågor eller intervjuer, kontakta gärna:

Tobias Plantin, projektledare digitala tillstånds- och kontrollistan för Heta Arbeten®, tel: 0708-837425, mail: tobias.plantin@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig, Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18, mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se 

Se även