/ Press / Pressmeddelande / Civila insatspersoner bidrar till säkerhet

Civila insatspersoner bidrar till säkerhet i vardag som i kris

Person som lindar ett bandage på en annan person
Foto: Shutterstock

Brandskyddsföreningen deltar på rikskonferensen Folk och Försvar som i år har temat ”Sveriges säkerhet är hela folkets angelägenhet”. Konferensen pågår den 8–10 januari i Sälen. Sedan 1946 genomförs rikskonferensen varje år och är Sveriges främsta forum för diskussion om säkerhetspolitik, försvar, samhällets krisberedskap och globala säkerhetstrender. På plats från Brandskyddsföreningen är Mats Björs, generalsekreterare, och Sofie Quant, kommunikationschef.

Det säkerhetspolitiska läget i Europa anses vara det sämsta sedan 1980-talet och Sverige har ansökt om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Regeringen har också, förutom en försvarsminister, även tillsatt en minister för civilt försvar med ambitionen om ett stärkt totalförsvar för att Sverige ska kunna fungera i en krigssituation. Flertalet av de politiska partierna ser civilförsvaret som en avgörande del för att stärka resiliens och god försvarsförmåga.

På en pressträff den 9 januari meddelande statsminister Ulf Kristersson och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, att civilplikt kommer att införas. Man ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppdraget att förbereda en aktivering av civilplikten. I det första steget handlar det om att personer med räddningstjänstkompetens blir krigsplacerade med civilplikt inom kommunal räddningstjänst. Enligt MSB uppgår den här gruppen till ca 3000 personer i Sverige.

Detta ligger väl i linje med Brandskyddsföreningens initiativ Civil insatsperson (CIP), som ska initieras under 2023. CIP handlar om en frivillig insats som snabbt kan vara på plats i en kris eller krigssituation för att hantera bränder, olyckor eller andra incidenter. De civila insatspersonerna ska inte ersätta räddningstjänsten, utan komplettera den och snabbt kunna vara på plats, då närhetsprincipen kommer att gälla.

– Det civila försvaret kommer att vara av yttersta vikt för att vi ska kunna uppnå ett tryggt och säkert samhälle i vardag som i kris och krig. De civila insatspersonerna kommer kunna anpassa sina insatser utifrån det behov som Sverige och samhället har vid ett givet tillfälle. I en krigssituation är det fokus på det. Här har Brandskyddsföreningen både kompetens och nätverk att bidra med säger Mats Björs, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

En civil insatsperson (CIP) är en frivillig person som med en kort utbildning och visst stöd snabbt kan informeras om en händelse via SOS alarm och hjälpa till vid till exempel bränder, olyckor eller hjärtstopp. Styrkan med CIP är att finnas lokalt och att kunna vara på plats inom några minuter, innan branden är fullt utvecklad, eller för att kunna bistå med livsuppehållande åtgärder tills räddningstjänsten är på plats. Syftet är att stärka förmågan på platser där samhällets resurser har lång framkörningstid.

På samma sätt skulle civila insatspersoner i en krigssituation snabbt kunna hjälpa till och lindra en skada innan räddningstjänst och ambulans är på plats. Ett robust samhälle måste kunna hantera alla hot – från Rysslands aggression till när det brinner, eller vid en olycka eller explosion.

Nationellt initiativ

Genom initiativ från främst räddningstjänst och lokala brandskyddsföreningar har CIP med god framgång redan etablerats på flera orter i landet.

Brandskyddsföreningen som är en rikstäckande organisation – med tjugo lokala Brandskyddsföreningar och restvärdeledare över hela landet – tar nu ett nationellt initiativ för att skapa ett fungerande och rikstäckande nätverk med CIP.

Brandskyddsföreningen kommer under första halvåret 2023 att etablera en organisation och i partnerskap med MSB, räddningstjänsten och försäkringsbolagen, starta en CIP-verksamhet i större skala. Planen är att driva utvecklingen av CIP i föreningsform och svara för såväl nationell som lokal samordning.

 Vi tror att många vill vara med och bidra. Samhället visar också ett stort engagemang i frivillighet inom många områden. Vi ser nu fram emot ett nära och tätt samarbete med MSB och andra aktörer för att tillsammans stärka civilsamhällets förmåga både i freds- och krigstid, säger Sofie Quant, kommunikationschef på Brandskyddsföreningen.

 

För mer information eller frågor, kontakta gärna:

Mats Björs, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen, tel: 070-887 43 57 eller e-post: mats.bjors@brandskyddsforeningen.se

Sofie Quant, kommunikationschef, Brandskyddsföreningen, tel: 070-667 30 19 eller e-post: sofie.quant@brandskyddsforeningen.se 

Nadine Jones Pioud, presschef, Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller e-post: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

 

Publicerad: 2023-01-10

-   

Se även