/ Press / Pressmeddelanden / Bristande kontroll av hoverboards resulterar i bränder

Bristande kontroll av hoverboards resulterar i bränder

En smält och brandskadad hoverboard
Utbränd hoverboard efter att batterierna exploderat på grund av överhettning. Foto: Michael Steen

2018-07-10. Ett stort antal fall av brinnande hoverboards har rapporterats i Sverige på senare tid och många har resulterat i omfattande bränder. Antalet olycksfall ökar i samband med att hoverboards blivit alltmer populära och det är viktigt att som konsument känna till att det kan finnas en brandrisk med hoverboards.

Hoverboard, även kallad elektrisk balansbräda, balance scooter eller airboard har funnits på marnaden ett antal år och blivit mycket populär, men som på senare tid har orsakat en mängd olyckor.

Det finns idag 56 kända bränder i hoverboards i Sverige enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), med stora skador som följd och där bostäder brunnit ner till grunden i flera av fallen. De inträffade olyckorna har främst orsakats av hoverboards som varit på laddning då problemen oftast rör batterierna.

– Dels är många batterier bristfälligt monterade och följer inte europeisk säkerhetsstandard och dels kan det bero på mekaniska skador, till exempel om batteriet har fått en smäll så kan en process termisk rusning starta som orsakar överhettning. En annan orsak är batterier som lämnas på laddning för länge och därmed riskerar att utveckla så mycket värme att de börjar brinna, säger Michael Steen, av Brandskyddsföreningens elektriska nämnd auktoriserad besiktningsingenjör och brandutredare.

– I Sverige är Hoverboards ofta märkta med olika varumärken fast de är av samma fabrikat. Ofta finns heller ingen tillverkare angiven, och bara det är en anledning till att de inte uppfyller EU-krav och därmed egentligen inte får säljas på den svenska marknaden, men detta görs ändå, lägger Michael till.

Granskning av Arbetsmiljöverket

Hoverboards är en konsumentprodukt och de säljs i alltifrån fysiska butiker och via e-handel till direktimport via internet eller vid privata inköp utomlands. Eftersom hoverboards enligt EU:s direktiv klassas som maskiner ansvarar Arbetsmiljöverket för tillsynen av dem. Förutom själva laddarna som faller under elsäkerhetsverkets tillsyn.

I en särskild satsning för att stoppa farliga produkter genomförde Arbetsmiljöverket förra året butikskontroller för att inspektera bland annat hoverboards. Hos flera stora butikskedjor uppfyllde hoverboardsen inte de formella kraven som att produkten ska vara CE-märkt, ha en bruksanvisning på svenska och en skriftlig försäkran om att produkten överensstämmer med gällande standarder. Flera av produkterna hade dessutom tekniska brister.

Arbetsmiljöverket tillägger att de ställda kraven i deras kontroll endast utgör en liten del av de totala antal krav som en tillverkare, importör eller distributör behöver uppfylla för att få släppa en produkt på EES marknaden.

Tips för att undvika brinnande hoverboards

Man kan minska riskerna för att drabbas av en brand orsakad av en hoverboard genom några enkla försiktighetsåtgärder. Här följer Brandskyddsföreningens tips:

  • Köp en hoverboard med CE-märkning, CE märkningen är ett intyg av tillverkare eller importör att produkten uppfyller gällande standarder för att få säljas inom EU.
  • Skydda batterierna mot mekaniska skador, dvs hantera Hoverboarden försiktigt.
  • Koppla bort Hoverboarden från laddaren när den är fulladdat.
  • Ladda alltid under uppsikt och på ett plant och obrännbart underlag, och långt ifrån brännbart material.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta:
Michael Steen, av Brandskyddsföreningen Elektriska Nämnden auktoriserad besiktningsingenjör och brandutredare,
telefon 070-421 54 38 eller e-post ms@attentiontc.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen,
telefon 070-542 77 18 eller e-post nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även