/ Press / Pressmeddelande / Branschen är enig – moderna byggregler för brandskydd behövs

Branschen är enig – moderna byggregler för brandskydd behövs

Höga och låga hus samt en lyftkran

2019.03.21. Den 5 mars träffade Sveriges fyra största intresseorganisationer inom brandskydd Kommittén för modernare byggregler. Gemensamt överlämnades utredningen med lösningsförslag till hur Sverige kan få moderna byggregler för brandskydd.

Stora bränder, kunskapsbrist i nuvarande byggprocess samt oklar och ojämn risknivå i byggreglerna är några av de problem som finns inom brandsäkerhetsområdet. Sveriges fyra största intresseorganisationer inom brandskydd; Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV), Sveriges Brandkonsultförening (BRA), Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen är alla eniga om att förbättringar behövs.

Organisationerna presenterar nu den gemensamma utredningen ”Förslag på moderna byggregler för brandskydd”. Några av förslagen är att räddningstjänstens roll, föreskrifternas syften och egendomsskyddet bör tydliggöras i byggreglerna. Genom bättre reglering av byggprocessen skapas säkrare byggnader vid uppförande, inflyttning och över tid.

De fyra branschernas rapport har arbetats fram under ett års tid. Utöver kommitténs hearingar har en direkt dialog förts med Kommittén för modernare byggregler om vilka problemområden som finns och om vilka delar som fungerar väl. Resultatet blev sammanlagt nio förslag till förbättringar som nyligen presenterades för Kommittén.

Samarbetet mellan våra fyra organisationer har varit unikt, aldrig förr har vi samarbetat på det här sättet. Det har medfört att vi har fått en bred förankring i branschen för våra förslag. Dialogen med kommittén har varit konstruktiv, öppen och lösningsorienterad. Nu ser vi med tillförsikt fram emot slutbetänkandet i december i år, meddelar de fyra branschorganisationerna i ett gemensamt uttalande.

Utredningen Förslag till moderna byggregler för brandskydd kan i sin helhet läsas här >

För mer information, frågor eller intervjuer, kontakta gärna:

Caroline Bernelius Cronsioe, Brandingenjör och vice ordförande, BIV
caroline.cronsioe@prevecon.se eller tel: 010-703 70 18

Magnus Nordberg, Brandingenjör och ordförande, BRA
mail: magnus.nordberg@brandkonsulten.se eller tel: 0705-57 38 09

Ola Carlén, Brandingenjör och ordförande utskottet för plan och bygg, SBB Stockholm-Gotland
mail: Ola.Carlen@ssbf.brand.se eller tel: 070-764 88 96

Ville Bexander, Brandingenjör, Brandskyddsföreningen
mail: ville.bexander@brandskyddsforeningen.se eller tel: 070-162 71 56

Se även