/ Press / Pressmeddelanden / Brandskyddsföreningen välkomnar utfasning av engångsgrillar

Brandskyddsföreningen välkomnar utfasning av engångsgrillar

En kundvagn

2018-10-24. Efter vårens torka och sommarens bränder påpekade Brandskyddsföreningen faran med engångsgrillar. Nu väljer ICA att ta bort engångsgrillarna ur sitt sortiment - ett beslut som Brandskyddsföreningen välkomnar och hoppas att fler följer efter.

ICA-gruppen skriver på sin hemsida att man av miljöskäl beslutat att fasa ut engångsgrillar av aluminium ur det centrala sortimentet. Innan det finns bättre miljömässiga alternativ kommer ICA Sverige att sluta köpa in engångsgrillar.

Brandskyddsföreningen välkomnar beslutat och ser att utrensningen även kommer att leda till en ökad brandsäkerhet.

– Fler handlare borde följa ICA:s exempel. Engångsgrillar kan vara förrädiska, det kan räcka med en liten gnista från grillen för att antända intilliggande gräs och i svår torka sprider sig elden snabbt. Ett vanligt misstag är också att tro att glöden slocknar snabbare än vad den gör. Den kan vara het i upp till ett dygn, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

Under våren och sommaren ansåg Brandskyddsföreningen att svenska handlare  hade ett ansvar, att sluta sälja engångsgrillar under eldningsförbud. Flera handlare tog då initiativet att sortera ut engångsgrillarna ur sortimentet.

– En bortrensning av engångsgrillar ur butikernas sortiment, oavsett anledning, är glädjande och välkommet ur brandsäkerhetssynpunkt, säger Anders Bergqvist.

För mer information, kontakta gärna:
Anders Bergqvist, generalsekreterare Brandskyddsföreningen, 070-594 33 37, anders.bergqvist@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, 070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även