/ Press / Pressmeddelanden / Brandskyddsföreningen släpper bok om brandsäkerhet på vårdboende

Brandskyddsföreningen släpper bok om brandsäkerhet på vårdboende

Brandsäkert vårdboendes framsida

2017-11-22. De som bor på ett vårdboende befinner sig i en utsatt situation. Deras säkerhet vilar till stor del i händerna på personalen, som inte alltid är medveten om sitt ansvar för brandsäkerheten. Nu släpper Brandskyddsföreningen boken Brandsäkert vårdboende för att sprida kunskap om vilka åtgärder som är rimliga och möjliga.

Kunskap om brandsäkerhet är särskilt viktigt inom vården, där personalen måste vara beredd att utrymma vårdtagare som inte klarar av det själva. När en brand uppstår kan det vara väldigt ont om tid, och den farliga röken sprids snabbt. Då är det viktigt att veta hur man ska agera på ett säkert sätt.

Brandskyddsföreningen har under lång tid arbetat i dialog med kommuner och landsting när det gäller brandsäkerhet på sjukhus och vårdboenden. Nu släpper man boken Brandsäkert vårdboende som fokuserar på råd vad gäller den teknik som bör finnas och det systematiska arbete som ska ligga till grund för brandsäkerheten på ett vårdboende.

Boken har i första hand tagits fram för att hjälpa de som har ansvar för brandsäkerheten i ett vårdboende. Syftet är att inte bara beskriva vad som behöver göras utan även skapa en förståelse för bakgrunden. På så sätt blir det lättare att motivera åtgärderna och göra egna avvägningar.

– Vi hoppas att boken ska medverka till att det skapas bra rutiner för hur personalen ska agera vid en brand. I förlängningen hoppas vi också att boken ökar riskmedvetenheten så att antalet bränder i vårdboenden minskar, säger Lars Brodin, brandingenjör och rådgivare på Brandskyddsföreningen samt författare av boken.

Tematräff – brandskydd inom vård och omsorg
Boken Brandsäkert vårdboende lanseras den 23–24 november då Brandskyddsföreningen anordnar en tematräff inom vård och omsorg. Några av de frågeställningar som tas upp på tematräffen är vilket ansvar ledningen och övriga aktörer inom vården har, vilken roll försäkringbolagen spelar och hur man hanterar brandfarliga varor i vårdmiljöer.

För mer information, kontakta gärna:

Lars Brodin, brandingenjör Brandskyddsföreningen, 08-588 474 16, lars.brodin@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, 070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även