/ Press / Pressmeddelanden / Brandrisk och eldningsförbud i flera delar av landet

Brandrisk och eldningsförbud i flera delar av landet

Varningssymbol för brand och bakgrundsbild på skog

2020.08.18. Under kommande veckor råder stor brandrisk i flera delar av Sverige. Efter några regniga veckor har värmen och solen kommit vilket leder till torra marker och flera av landets kommuner och länsstyrelser har utlyst eldningsförbud. Det är mycket viktigt att alla respekterar de utfärdade eldningsförbuden.

Eldningsförbud innebär att du inte får elda med fasta bränslen utomhus. Det är dock tillåtet att grilla på egen tomt och på av kommunen angivna platser. Till exempel får man grilla på fasta grillplatser som är avgränsade så att eld inte kan sprida sig. Vid skärpt eldningsförbud är begränsningarna ännu större, varför det gäller att kontrollera med kommunen vad som gäller.

En brand i skog och mark kan starta av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning, utan också av cigarettfimpar, trasiga flaskor d.v.s. risken för brännglaseffekt, och från gnistbildning från arbetsredskap och maskiner, så under eldningsförbud krävs extra stor försiktighet.

Använd inte engångsgrill

Engångsgrillar kan bli mycket varma, ställer man en engångsgrill i gräset kan gräset lätt ta eld och man bör inte heller ställa engångsgrillen på en berghäll då den kan spricka. Det är också viktigt att släcka grillen med mycket vatten innan den slängs.

Den som tänder en eld har själv ansvaret för att elden inte vållar någon skada och den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter. När elden väl sprider sig går det fort. Många bränder kan undvikas om fler lär sig vad man ska tänka på, säger Björn Björkman, expert, Brandskyddsföreningen.

Allmänheten har ett viktigt ansvar

Det är viktigt att man tar sitt ansvar när man är ute i skog och mark. Tack vare den svenska allemansrätten kan alla röra sig fritt i naturen, men med den rätten följer också ansvar och skyldigheter. Det ligger på varje enskild person att veta vad som exempelvis kan orsaka en brand och hur man undviker det, säger Björn Björkman.

Nu finns också en broschyr om eldning och allemansrätt publicerad på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kontrollera brandrisken:

Aktuella brandriskprognoser hittar du på MSB eller på appen Brandrisk ute. Uppgift om eldningsförbud hittar du på kommunens eller länsstyrelsernas webbplatser. Länsstyrelserna har tagit fram en karttjänst för att visa var i landet det råder eldningsförbud. Du hittar kartan på krisinformation.se. Information om eldningsförbud finns också på sidan dinsakerhet.se.

För mer information eller frågor, kontakta gärna:

Björn Björkman, expert Brandskyddsföreningen, tel: 08-588 475 17 eller mail: bjorn.bjorkman@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, Pressansvarig, Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även