/ Press / Pressmeddelanden / Branden i Valencia visar likheter med branden i Grenfell Tower

Branden i Valencia visar likheter med branden i Grenfell Tower

Brand i flerbostadshus i Valencia
Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Under torsdagskvällen utbröt en brand i ett lägenhetskomplex i Valencia, Spanien. Fyra personer har i skrivande stund bekräftats omkomna men antalet befaras öka då många personer fortfarande saknas. Branden visar skrämmande likheter med den förödande branden i Grenfell Tower i London år 2017.

Branden i ett 14-våningshus i Valencia var omfattande och härjade i både fasad och lägenheter. Enligt mediekällor har branden startat i en lägenhet eller balkong och sedan spridits via fasaden. Branden och brandförloppet har därför flera likheter med den förödande branden i Grenfell Tower i London 2017 anser Ville Bexander, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

– Även branden i Grenfell Tower startade i en lägenhet och spred sig till byggnadens nyrenoverade fasad, som utgjordes av en väderskyddande panel bestående av en kärna av polyetenplast och en bakomliggande isolering av PIR cellplast, vilket gjorde att branden spred sig snabbt vidare längs fasadytan. Det anmärkningsvärda med branden i Grenfell Tower var att fasadbranden spred sig in i lägenheterna och av någon anledning ser det så ut även i detta fall, säger Ville Bexander, brandingenjör och expert, Brandskyddsföreningen.

Vid utredningarna efter branden i Grenfell Tower framkom att den brännbara fasaden var huvudorsaken till katastrofen. Det visade sig också att det fanns flera hundra liknande fasader i Storbritannien och händelsen ledde till skärpta byggregler i Storbritannien.

Denna typ av fasadlösningar har också använts i Sverige, det framkom i en anonym enkätstudie som gjordes efter Grenfellbranden. Studien rapporterade att det fanns minst 11 Grenfelliknande fasader i Sverige.

– Förhoppningen är dessa fasader åtgärdas så att en liknande brand inte inträffar även i Sverige. För denna typ av fasader är bevisligen livsfarliga, säger Ville Bexander.

För mer information eller frågor, kontakta:

Ville Bexander, brandingenjör och expert, Brandskyddsföreningen, tel: 070-162 71 56 eller e-post: ville.bexander@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, presschef, Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller e-post: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se


Publicerad: 2024-02-23