/ Press / Pressmeddelanden / Bättre kontrollsystem hade kunnat förhindra Londonbranden

Bättre kontrollsystem hade kunnat förhindra Londonbranden

Greenfell Tower som brinner kraftigt

2017-06-15. Brandskyddsföreningen beklagar den tragiska höghusbranden i London i går som krävde flera människoliv. Mycket tyder på att fasadmaterialet bidrog till det snabba brandförloppet – med fungerande kontroll- och säkerhetssystem hade många liv kunnat räddas.

I flerbostadshus ska lägenheterna vara konstruerade för att stå emot brandspridning i minst 60 minuter. Det har dock inträffat fall där elden har spridit sig snabbt i brännbara fasadmaterial, och mycket pekar på att fasadmaterialet bidrog till det snabba brandförloppet i Grenfell Tower.  

– Materialutvecklingen inom byggbranschen går idag väldigt fort och det gäller att vid byggtillfället inte lockas till att använda billiga oprövade material. I dag finns beprövade byggmaterial som gör att brandsäkerheten är lika bra i hela huset – även högst upp i ett höghus, säger Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Om man bygger enligt regler och beprövade byggmetoder med byggprodukter som uppfyller standarder och kraven i byggreglerna, ska inte den här typen av katastrofbränder kunna inträffa. Den känsliga delen i byggprocessen är kontrollen av efterlevnaden.

Brandskyddsföreningen befarar att eventuella byggfel inte upptäcks i ett kontrollsystem som i dag baseras på byggherrens egenkontroll. Brandskyddsföreningen är också tveksam till om kraven som finns idag på fasadapplikationer har tillräckligt hög säkerhetsmarginal med avseende på brandrisken.

– För att brandskyddet i en byggnad ska fungera över tid är det viktigt att det kontrolleras och underhålls och att det finns en riskmedvetenhet hos de som projekterar och bygger, men även hos de som ansvarar för brandskyddet under driftskedet. Den tragiska olyckan visar på vikten av att ha ett systematiskt brandskyddsarbete. säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.  

Brandskyddsföreningen bedriver ett kontinuerligt arbete för att höja den långsiktiga brandsäkerheten i Sverige genom ökad kunskap och normarbete med certifieringar och tredjepartskontroller.

För mer information, kontakta gärna:
Ville Bexander, brandingenjör Brandskyddsföreningen, tel 070-162 71 56, ville.bexander @brandskyddsforeningen.se

Lars Brodin, brandingenjör Brandskyddsföreningen, tel 070-619 74 16, lars.brodin@brandskyddsforeningen.se

Se även