/ Press / Pressmeddelanden / Antalet döda i bränder det högsta på sju år

Antalet döda i bränder det högsta på sju år

Två personers händer ovanpå varandra

2018-01-23. 113 personer omkom i bränder i Sverige under 2017, vilket är det högsta antalet på sju år – det visar preliminär statistik från MSB. Äldre är kraftigt överrepresenterade i statistiken, och nu kräver Brandskyddsföreningen att kommunerna inkluderar brandskydd i bedömningen när äldre får hjälp att anpassa sina hem.

– Årets höga siffror är en varningssignal. Andelen äldre i samhället ökar ständigt och det är fler som vårdas i hemmet. Att en person beviljas hemtjänst är en indikation på att även förmågan att agera vid en brand är begränsad. Ett individanpassat brandskydd som sker systematiskt i samhället bör leda till att dödsbränderna minskar, säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

2017 dog 113 personer av bränder i Sverige enligt preliminär statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Antalet är det högsta sedan 2010, och äldre människor är värst drabbade – hela 42 procent av de omkomna var över 65 år. Många har varit ensamma i bostaden när branden startat och har inte själva kunnat släcka branden eller ta sig ur bostaden.

Grunden i en bostads brandskydd är en fungerande brandvarnare, men för den som är särskilt riskutsatt behövs ofta ytterligare åtgärder. Det kan handla om en mobil sprinkler eller en spisvakt. Brandskyddsföreningen arbetar för att alla kommuner ska inkludera brandskydd i bedömningen när äldre får hjälp att anpassa sina hem. Ett individanpassat brandskydd minskar de äldres utsatthet för brandrisker.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Brodin, brandingenjör, Brandskyddsföreningen, 
070-619 74 16, lars.brodin@brandskyddsforeningen.se.


Fakta: Så skyddar du hemmet från brand

  • Brandvarnare, brandfilt och brandsläckare bör finnas i alla hem.
  • En spisvakt hanterar en brand som uppstår på spisen (Det finns flera olika typer av spisvakter. Den enklare formen stänger av spisen om den indikerar brand men det finns också andra typer som har inbyggt släcksystem i spiskåpan).
  • En mobil sprinkler släcker eller dämpar branden med vattendimma om rökutveckling uppstår i rummet.
  • Flamsäkra sängkläder förhindrar eller fördröjer att brand startar i sängen.
  • Ett rökförkläde hindrar att en tappad glödande cigarett utvecklas till brand.
  • Brandvarnare integrerat med trygghetslarm Brandvarnare i bostäder är normalt inte vidarekopplade till larmcentral men för personer som har trygghetslarm kan signal från brandvarnare även uppmärksamma hemtjänstpersonalen.

Fakta: Antal döda i bränder under åren 2008–2017 (Källa: MSB)
2008: 116
2009: 124
2010: 130
2011: 102
2012: 103
2013: 96
2014: 81
2015: 108
2016: 106
2017: 113

Läs mer om MSB:s preliminära statistik för 2017 här.


Se även