/ Press / Pressmeddelande / Flest äldre och ensamboende bland omkomna i bostadsbränder

Flest äldre och ensamboende bland omkomna i bostadsbränder

2020.02.18. Förra året omkom 85 personer i bränder enligt preliminära siffror från MSB. Det är en ökning jämfört med 2018, då 73 personer omkom. Dödsbränderna sker främst i bostäder – där äldre och ensamboende är överrepresenterade i statistiken. Den gemensamma nämnaren är att de har begränsad förmåga att agera vid en brand i sin bostad.

Sedan 2010 har (MSB) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en nollvision att ingen ska behöva omkomma i sin bostad. Samtidigt har vi en demografisk utveckling som innebär att medelåldern stiger och andelen äldre i samhället ökar. Kvarboendeprincipen spär på trenden med fler äldre som bor kvar i sina bostäder med stöd från samhället.

Enligt SCB (2018) kommer andelen äldre dessutom att öka dramatiskt under kommande decennier. Mest ökar gruppen 80 år och äldre och inom en tioårsperiod bedöms gruppen ha ökat med 50 procent för att inom 23 decennier ha nått en fördubbling.  

Också ensamboende utgör en av de starkaste riskfaktorerna för att omkomma i brand och i Sverige ligger andelen singelhushåll i topp jämför med övriga världen 40 procent, eller ca 1,8 miljoner, hushåll i Sverige består av en person.

– Genom ett flerårigt projekt med bland annat Insamlingsstiftelsen Brandforsk och MSB vet vi att äldre och ensamboende löper störst risk att drabbas när olyckan är framme. Hälften av alla som dör i bostadsbränder är över 60 år och personer över 80 år är kraftigt överrepresenterade, säger Lena Lind, tf. Generalsekreterare Brandskyddsföreningen.

Fler ska vårdas hemma

Utvecklingen pekar på att hemsjukvården ökar och att allt fler med begränsad förmåga att utrymma bor kvar ensamma i sina hem. En statlig utredning från 2019 (SOU 2019:29) slår fast att sluten vård inte behöver ske på en vårdinrättning utan kan ske även i hemmet. Både specialiserad och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH och SSIH) förekommer redan idag.

– Om sjuka personer som saknar förmåga att själva sätta sig i säkerhet ska vårdas i sina hem i stället för på sjukhus, där det finns larmsystem, sprinkler och personal som kan hjälpa till med evakuering, så står vi inför en stor brandsäkerhetsmässig utmaning. Detta står i stark kontrast till MSB:s nollvision och är något som Brandskyddsföreningen ser med stor oro på, säger Lena Lind.

För mer information eller frågor, kontakta gärna:

Thomas Gell, expert, Brandskyddsföreningen, tel: 070-268 86 83 eller mail: thomas.gell@lbfvarmland.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig, Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även