/ Press / Pressmeddelande / 4 miljarder kronor förlorade i bränder varje år

4 miljarder kronor förlorade i bränder varje år

Nödutgångsskylt i en korridor

I snitt inträffar 10 bränder om dagen i olika verksamheter i Sverige och 2021 orsakade bränderna skador för över 4 miljarder kronor. Många av dessa bränder kan undvikas med rätt förebyggande åtgärder och med ökad kunskap. Under vecka 37 samlar Brandskyddsföreningen hela Sverige under en gemensam Brandskyddsvecka för att sätta fokus på brandsäkerhet.

– Genom att arbeta förebyggande och konsekvent se över sitt systematiska brandskyddsarbete samt fortbilda medarbetarna kan man både förhindra bränder och bli bättre på att hantera oväntade avbrott, säger Mats Björs, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen.

Svenska företag måste bli bättre på att hantera det oförutsägbara

I Sverige inträffade totalt 3 593 bränder under 2021. Flest bränder inträffade i Västra Götaland med 637 bränder under 2021. Många av dessa bränder får stora konsekvenser och i vissa fall påverkas hela orter om en stor arbetsgivare sätts ur spel. Att vara förberedd för de värsta situationerna är också en bra strategi för att kunna hantera mindre störningar.

– Svenska företag behöver bli bättre förberedda på att hantera nya utmaningar. För att skapa en robust verksamhet ur ett brandssäkerhetsperspektiv krävs medvetna åtgärder från en engagerad företagsledning. Att bara följa minimikraven i lagstiftning räcker inte för att säkerställa en robust och hållbar verksamhet, säger Mats Björs.

Brandskyddsveckan

Brandskyddsveckan, som är ett initiativ av Brandskyddsföreningen, startar den 12 september. Brandskyddsveckan har som mål att öka kunskapen om hur bränder kan förebyggas i företag och organisationer. Totalt medverkar 20 lokala brandskyddsföreningar över hela landet genom olika aktiviteter.

Åtta grundbultar för ett bra brandskydd

Brandskyddsföreningen arbetar för ett brandsäkert och hållbart Sverige. Med åtta grundbultar anser vi att du kan skapa ett robust brandskydd i din verksamhet.

Läs mer om våra 8 grundbultar för ett bra brandskydd här >

För mer information eller frågor, kontakta:

Nadine Jones Pioud, pressansvarig, Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller e-post: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Mats Björs, Generalsekreterare, Brandskyddsföreningen, tel: 070-887 43 57 eller e-post: mats.bjors@brandskyddsforeningen.se

Statistik över antal bränder i verksamheter i Sverige

2021

Blekinge 63
Dalarna 138
Gotland 25
Gävleborg 109
Halland 144
Jämtland 48
Jönköping 178
Kalmar 142
Kronoberg 77
Norrbotten 105
Skåne 486
Stockholm 458
Södermanland 108
Uppsala 112
Värmland 138
Västerbotten 104
Västernorrland 128
Västmanland 117
Västra Götaland 637
Örebro 122
Östergötland 154
Totalt 3593


Statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Källa för kostnader är Svensk Försäkring.


Publicerad: 2022-09-08

Se även