/ Om oss / Styrelse föreningen

Styrelsen för Brandskyddsföreningen Sverige

Ordförande

Mats Nordenskjöld, If

Vice ordförande

Christer Midgard, försäkringsbolagen

Övriga ordinarie ledamöter

Marie Baumgarts, Tele2

Jan Bejrum, regionala brandskyddsföreningarna

Tomas Bergkvist, regionala brandskyddsföreningarna

Anders Bergqvist, Brandskyddsföreningen Sverige

Sandra Danielsson, MSB

Anette Grundström, Svensk Försäkring

Åke Jacobsson, Prospero Technology Management AB

Anders Karlsson, regionala brandskyddsföreningarna

Nils Lindström, regionala brandskyddsföreningarna

Rebecca Stenberg, Linköpings Universitet

Misse Wester, KTH

Per Widlundh

Personalrepresentanter

Johan Hector, FTF

Susanne Hessler, Saco