/ Om oss / Årsstämma

Brandskyddsföreningens årsstämma

Nästa årsstämma äger rum den 29 maj 2018 klockan 10.00-15.00.

Vid stämman behandlas ärenden såsom Brandskyddsföreningens verksamhetsår, revisionsberättelse över föreningens räkenskaper och förvaltning för det gångna året. Man fastställer också resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat och frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreteraren.

På stämman väljs också ordförande och styrelseledamöter till föreningen och man fastställer arvode till ordförande och styrelseledamöter samt revisorer. Vidare väljer man medlemmar till representantskapet. På stämman kommer även andra beslutsärenden upp såsom förslag på stadgeändringar. 

Mer information kommer.