/ Nyheter / ”Viktigt att tänka säkerhet varje dag”

”Viktigt att tänka säkerhet varje dag”

Hallå där Peter Kemi, Arbetsmiljö- och brandingenjör på Säkerhetskultur i Sverige. Du ska leda diskussioner kring arbetstillstånd, roller och rutiner på Tematräff - brandskydd inom industri den 10 november. Vad har du för förväntningar på konferensen?

– Jag har mycket stora förväntningar om att få diskutera olika lösningar på säkerhetsfrågor. Inte minst begreppet arbetstillstånd som i flera fall utgör grund vid bland annat underhållsarbeten.  

Du har över 30 års erfarenhet från kemisk industri och säkerhetsarbete. Vilken säkerhetsfråga står högst upp på din agenda idag?

– Flera säkerhetsfrågor är aktuella beroende på vilken bransch företaget verkar i och vilken nivå företaget befinner sig på. Men det man kan säga generellt är att det är viktigt att stödja det säkra beteendet hos medarbetarna. Att dagligen jobba med ett mindset om att tänka säkerhet här och nu på arbetsplatsen.

Läs mer om Tematräff – brandskydd inom industri


Publicerad: 2020-10-05