/ Nyheter / ”Våra normer och regelverk minskar brandskadekostnaderna”

”Våra normer och regelverk minskar brandskadekostnaderna”

Bild t.h: Shutterstock

Vad är egentligen en norm? Och hur kan de normer och regelverk som Brandskyddsföreningen tar fram öka brandsäkerheten? Tomas Åberg, expert på aktiva brandskyddssystem på Brandskyddsföreningen, förklarar och reder ut begreppen.

Att ta fram normer för ett bra brandskydd är en viktig uppgift för Brandskyddsföreningen. Men vad är egentligen normer, regler och certifieringar?

– En SBF norm kan bäst beskrivas som en kravspecifikation på ett företag, person eller produkt. SBF normen ställer höga krav på organisation och personer med detaljerade kunskaper inom relevanta områden. En certifiering är sedan ett opartiskt bevis på att ett företag eller en person och produkt klarar de höga kraven som anges i SBF normen.

– SBF regler å andra sidan är en kravspecifikation över hur brandskyddssystemet ska utformas, installeras, underhållas och besiktigas över anläggningens hela livslängd.

På vilket sätt gör Brandskyddsföreningens SBF normer och SBF regelverk samhällsnytta?

– Jag vågar påstå att varje dag aktiveras något brandskyddssystem utfört enligt SBF regler vid ett brandtillbud och minskar därmed brandskadekostnaderna. Just de höga kraven som ställs i SBF normer och SBF regler bidrar starkt till hög tillförlitlighet på systemen.

Hur går det till när ni arbetar fram normer och regelverk kring brandskydd?

– Tillsammans med våra intressenter utgår vi alltid från aktuell omvärldsbevakning, forskning, lagstiftning, standarder och våra gemensamma erfarenheter när vi formulerar de krav som ska ingå i en SBF norm eller SBF regelverk. Dessa blir sedan en grund för systemlösningar i till exempel köpcenter, hotell, sjukhus eller inom industrin.

Kan du ge exempel på hur SBF normer används i praktiken?

– Det kan vara en byggherre som önskar upphandla en vattensprinkleranläggning för en fastighet. Endast företag som uppfyller SBF normen har ett bevis (certifikat) på att de verkligen kan installera vattensprinklersystem. Detta underlättar för byggherren i urvalet av företag som är lämpliga att lämna anbud och vattensprinklersystemet kommer i slutändan hålla hög kvalité över tid.

Varför är det så viktigt med gemensamma SBF regler kring brandskydd?

– Utan SBF regler är det oklart vad som förväntas av olika parter. Saknas SBF regler måste kravställaren själv ha detaljerade kunskaper inom området och ställa egna krav på brandsskyddssystem. SBF regler anger tydligt hur ett system ska utformas, installeras och underhållas. Detta skapar transparens mellan försäkringsgivare, entreprenörer, anläggningsägare och besiktningsmän. Även vid tillsyn av räddningstjänsten kan man kontrollera om de erforderliga kontrollerna i regelverken genomförts.

 

Publicerad: 2020-09-17