/ Nyheter / Var tredje svensk har utfört en olaglig elinstallation

Var tredje svensk har utfört en olaglig elinstallation

Eluttag med många sladdar inkopplade

32 procent av svenskarna har utfört en elinstallation utan behörighet. Det visar en ny Sifoundersökning från Brandskyddsföreningen. Samtidigt visar statistik från Elsäkerhetsverket att över 800 människor årligen skadas så allvarligt i elolyckor att de uppsöker en akutmottagning. Nu efterfrågar Brandskyddsföreningen en satsning på ökad kunskap om elsäkerhet.

– Varje år förolyckas 10-20 personer på grund av elbränder och elolyckor och vi vet att olagliga elinstallationer innebär en ökad risk. Undersökningen tyder på en utbredd okunskap, många är inte medvetna om de möjliga konsekvenserna av en felaktig elinstallation, säger Bo Lundin, ansvarig för Skadeprevention Fastighet, Brandskyddsföreningen

Sifoundersökningen från Brandskyddsföreningen visar också att könsskillnaden är stor: 52 procent av männen svarar ja på frågan om de har utfört olagliga elinstallationer, att jämföra med 11 procent av kvinnorna. En uppföljande fråga visar också att endast 6 procent av svenskarna känner oro för att elinstallationerna i hemmet kan utgöra en brandrisk.

– Det är även värt att påpeka att det kanske inte är du själv som drabbas av en elbrand, det kan vara barnfamiljen som flyttar in efter dig. Det är oroväckande att så många som var tredje svensk riskerar sitt och andras liv och vi välkomnar att regeringen gett Elsäkerhetsverket ökade anslag för att bland annat fokusera på frågan anser Bo Lundin. Vi vill dock uppmana alla bostadsägare att kontrollera sin elanläggning. Ett bra sätt att göra det är att göra en besiktning av exempelvis en auktoriserad besiktningsingenjör eller ta hjälp av ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Årligen rycker räddningstjänsten ut till cirka 1 800 elrelaterade bränder, och år 2017 uppgick försäkringsbolagens kostnader på grund av bränder som orsakats av elfel till 366 miljoner kronor. I en delrapport från Elsäkerhetsverket, Elsäkerhet i bostäder (2018), ser man dessutom att antalet elrelaterade bränder har ökat.

– Vi ser bland annat att ju äldre en bostad är desto större risk för elbrand föreligger, säger Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Detta får du göra själv med el:

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare med högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa

För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. Är du minsta osäker, överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag.

Detta är exempel på saker som enbart får göras av ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket:

 • Förändringar i fasta installationer.
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 • Elinstallationer i dusch- och badrum.
 • Installation av golvvärme och värmekabel.
 • Förläggning av kabel i mark.

 (Källa: Elsäkerhetsverket)

 

Publicerad 2019-10-29

Se även