/ Nyheter / Välfyllt program på digitala Brandskyddsledardagen

Välfyllt program på digitala Brandskyddsledardagen

Den 9 november är det äntligen dags för Brandskyddsledardagen. Lars Brodin, Brandingenjör och expert på systematiskt brandskyddsarbete på Brandskyddsföreningen – i år genomförs konferensen digitalt för första gången. Vilka förväntningar har du på dagen?

– Stora förväntningar! Jag tycker vi har fått ihop ett aktuellt och intressant program och det ska bli spännande att se hur det fungerar med ett seminarium på distans. Det har vi aldrig provat tidigare.

Ni har ett välfyllt program. Vad står på agendan?

– Vi kommer bland annat att ta upp frågan om brandskyddsarbete i kristider och hur man förbereder sig för oväntade händelser. Sen gör vi ett nytt försök att hitta svar på den eviga frågan - hur skapar man ett framgångsrikt brandskyddsarbete.

– Dessutom kommer vi att belysa viktiga förändringar i lagar och föreskrifter som träder i kraft vid årsskiftet. Samt andra ändringar inom lagstiftningen som kommer längre fram.

Ni ska bland annat dra lärdomar från den pågående Coronapandemin utifrån ett brandskyddsperspektiv. Berätta, vad handlar det om?

– Vi kommer att ge reflektioner kring vilka ställningstaganden som behöver tas kring brandskyddet då ett sjukhus måste byggas på extremt kort tid. Hanteringen av oväntade händelser som exempelvis en pandemi, behöver så långt som möjligt planeras i förväg. Deltagarna kommer få höra hur det gick till när en mässlokal blev sjukhus på 14 dagar i samband med spridningen av covid-19.

– Vi får en redogörelse för hur ett globalt transportföretag som Scania arbetar med kontinuitetsplanering.

Vilka personer har nytta av att delta på Brandskyddsledardagen?

– Alla som arbetar med brandsäkerhet inom företag och organisationer. Brandskyddsledardagen är också ett tillfälle för personer som har gått utbildningar hos oss att uppdatera sina kunskaper.

Läs mer om Brandskyddsledardagen


Publicerad: 2020-09-29