/ Nyheter / Inventera Blekinges brandfarliga husfasader

Inventera Blekinges brandfarliga husfasader

En ny undersökning visar att det finns byggnader i Sverige som har brandfarliga fasader, men mörkertalet är enormt. I Blekinge bor 29 procent av befolkningen i flerbostadshus, och ingen vet hur många av husen som har en brandfarlig konstruktion. Nu behöver kommunerna inventera byggnadsbeståndet innan det är för sent, skriver representanter från Brandskyddsföreningen.

Efter branden i Grenfell Tower, då 71 personer miste livet, har ett omfattande program genomförts i England för att identifiera farliga fasadkonstruktioner. Hela 300 fall har påträffats och arbeten har påbörjats för att byta ut befintliga fasadmaterial. I USA pågår likartade program. Det enda initiativ som tagits i Sverige är en mindre anonym enkätundersökning, som visar att det finns minst fyra riskkonstruktioner i landet. Mörkertalet är dock enormt. I Blekinge bor exempelvis 29 procent av befolkningen i flerbostadshus, och ingen vet hur många av husen som är brandfarliga.

Det räcker inte att reglera byggprocessen så att det blir svårare att bygga fel i framtiden. Vi behöver även ta hand om de riskkonstruktioner som redan finns. Med tanke på kostnaderna är det naivt att tro att byggherrar eller fastighetsägare rättar till problemen på eget initiativ. Därför bör det vara självklart för kommunerna att inventera fasaderna på höga och komplexa byggnader, och att rikta förlägganden mot de riskkonstruktioner som identifieras.

Sedan tidigare finns goda exempel på tillsyn av bristfälliga konstruktioner. Inom räddningstjänsten var det länge känt att radhus från 60- och 70-talet hade ett bristfälligt brandskydd. För några år sedan inventerade därför Uppsala Brandförsvar kommunens radhusbestånd och riktade förelägganden mot de ägare vars byggnader hade de allvarligaste bristerna. Vissa förelägganden överklagades ända till Kammarrätten, men räddningstjänsten fick bifall i samtliga instanser. Åtgärderna kan därför anses vara prejudicerande.

Många kommuner har följt exemplet och riktat förelägganden mot radhus där brandskyddet brister. Nu bör ett liknande arbete initieras för att identifiera farliga fasadkonstruktioner. För byggnader som uppförts de senaste tio åren är tillsynen främst ett uppdrag för kommunens byggnadsnämnd med stöd av Plan- och bygglagen, medan det för äldre byggnader är Räddningstjänsten som gör tillsynen med stöd av Lagen om skydd mot olyckor.

Blekinges kommuner behöver omprioritera sitt tillsynsarbete och inventera var farliga fasadkonstruktioner finns. Vem som drabbas av kostnaderna är sekundärt – det viktiga är att en Grenfell Tower-katastrof inte inträffar i Sverige.

Lars Brodin, brandingenjör, Brandskyddsföreningen
Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen