/ Nyheter / Termografera elanläggningen

Termografera elanläggningen

Brandskyddsföreningen ser över nuvarande Norm Termograför 1031:2 för revidering där en ny version av normen förväntas lanseras Q4 2020.

Syftet och målet med en revidering av normen är dels att kvalitetssäkra marknaden med fler certifierade termograförer och samtidigt öka kunskapen och förståelsen hos fastighetsägare och andra kravställare med fördelarna att termografera sin elanläggning i förebyggande syfte för att minska driftavbrott och elbrand.

Den främsta anledningen till att termografera sin elanläggning är att hitta onormala varmgångar i dess elektriska komponenter. Ett fel i en elektrisk anläggning börjar oftast med att temperaturen stiger. Med hjälp av termografi kan man finna felen i god tid och åtgärda dem innan driftstopp eller brand uppstår. En medelstor elanläggning innehåller tusentals kopplingspunkter som alla är en potentiell felkälla. Med termografi är det snabbt och enkelt att kontrollera elanläggningen.

När ström flyter genom en elektrisk ledare eller kopplingspunkt utvecklas värme. När strömstyrkan varierar eller strömmen slås av eller på, varierar också temperaturen. De olika komponenterna kommer växelvis att utvidgas och dras samman, vilket kan göra att anslutningar lossnar. Vibrationer, fukt, smuts, korrosion och rent mekaniskt slitage är exempel på andra faktorer som kan spela in.

Inte sällan kan man även finna fel i helt nya elanläggningar på grund av för dålig åtdragning. När felet väl börjat utvecklas kommer det inte att gå över av sig själv! Med tiden kommer felet i bästa fall att leda till enbart ett driftstopp och om det går illa till en ljusbåge, brand, eller explosion. Det viktigast är att felet hittas i god tid.

En fördjupad utbildning krävs för att få de nödvändiga kunskaper som krävs för att termografera en elanläggning såsom exempelvis kamerans uppbyggnad och prestanda samt de fysiska egenskaperna ett specifikt material besitter. Ett materials specifika egenskaper har stor betydelse för att slutligen kunna göra en korrekt bedömning av ett eventuellt elektriskt fel.

Vanliga fel som upptäcks vid termografering i en elanläggning är varmgång i anslutningar som beror exempelvis på glappkontakt i anslutningar och underdimensionerade kablar. Höga belastningar över tid, snedbelastning, och fel på apparater såsom säkringar, kontaktorer, reläer, motorer är andra faktorer som kan orsaka fel och varmgång.

Glappkontakt i en elanläggning som orsakar varmgång är idag den vanligaste orsaken till driftavbrott och elbrand.

Joakim Jonsson, Sakkunnig El, Brandskyddsföreningen

Elektriska nämnden

 

Publicerad 2020-05-06