/ Nyheter / Stora bränder och Civila insatspersoner – högaktuella seminarier i Almedalen

Stora bränder och Civila insatspersoner – högaktuella seminarier i Almedalen

Brandskyddsföreningens experter Lars Brodin och Ville Bexander står på scen under Almedalsveckan 2024
Brandskyddsföreningens brandingenjörer Lars Brodin och Ville Bexander håller föredrag på seminariet "Stora bränder – varför blev de så stora?" under Almedalsveckan 2024.

Under Almedalsveckan 2024 höll Brandskyddsföreningen två högaktuella seminarier på Gotlands museum; ett om den senaste tidens storbränder och ett om konceptet Civil insatsperson, CIP, och dess möjligheter och utmaningar.

Brandskydd med fokus på byggskedet

Brandskyddsföreningens första seminarium ”Stora bränder – varför blev de så stora?” hölls tisdagen den 25 juni. Under seminariet presenterades Brandskyddsföreningens nya brandrapport. Rapporten tar bland annat upp antalet bränder, det nya måttet räddningstid (tiden från mottaget larm till att räddningstjänsten är färdig på plats) samt utvecklingen av försäkringsskador.

Därefter diskuterades bränder och brandskydd ur olika perspektiv med fokus på byggskedet. Frågor som togs upp var bland annat vilka konsekvenser stora bränder som Oceanabranden i Göteborg och branden i Börsen i Köpenhamn får, vilka lagkrav som finns för brandskydd under byggtiden, om de nya byggreglerna blir bättre för brandskyddet, hur försäkringsbolagen agerar i samband med att de erbjuder försäkring i byggprojekt och hur politiken kan bidra till ett minskat antal bränder genom att exempelvis skärpa kraven för brandskydd under byggtiden.

– Vi behöver ett större fokus på kravställning för brandsäkerhet och brandkompetens redan under upphandlingsskedet, sa Mats Björs generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

Under seminariet deltog Brandskyddsföreningens generalsekreterare Mats Björs och brandingenjörer Ville Bexander och Lars Brodin. Expertpanelen bestod av Tommy Lenberg, vd Byggherrarna, Staffan Moberg, jurist Svensk Försäkring, Malin T. Vester, brandingenjör Bengt Dahlgren och Michael Strömgren, vice programledare IQ Samhällsbyggnad. I den politiska panelen deltog Jakob Risberg (MP), Alireza Akhondi (C), Laila Naraghi (S) och Roger Hedlund (SD).

Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna, Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring och Mats Björs, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen om de stora bränder som inträffat under året. Se filmen på Vimeo

Möjligheter och utmaningar kring Civil insatsperson

Under onsdagen den 26 juni hölls Brandskyddsföreningens andra seminarium ”Tid för handling? Civil beredskap från Tynnered till Utanmyra”. Civil insatsperson, CIP, är ett nationellt koncept för att stärka samhällets motståndskraft, förmåga och försvarsvilja samtidigt som olyckor förebyggs och effekter av olyckor som ändå händer kan minskas.

På seminariet diskuterades möjligheter och utmaningar, varför det är svårt för myndigheter att stötta, hur de som vill hjälpa kan få kunskap och möjlighet och vad som behövs för att gå från ord till handling.

– Vårt samhälle är utsatt för stora prövningar och vi behöver ta fasta på viljan att hjälpa till. En medmänsklig handling i taget. Vi räknar med att vi har utbildat 75 000 civila insatspersoner år 2030, sa Eliot Lundby Wieslander nationell samordnare för CIP Brandskyddsföreningen.

Under seminariet deltog Magnus Karlsson, professor Marie Cederschiöld högskola, Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan, Ola Berglund, senior rådgivare Länsförsäkringar Dalarna, Eliot Lundby Wieslander, nationell samordnare för CIP Brandskyddsföreningen och Patrik Oksanen moderator Försvarshögskolan.

Magnus Karlsson, professor på Marie Cederschiöld högskola och Eliot Wieslander, nationell samordnare för CIP på Brandskyddsföreningen, delar med sig av sina tankar om konceptet Civil insatsperson, CIP. Se filmen på Vimeo

En del av Säkerhetsarenan

I årets upplaga av Almedalsveckan var Brandskyddsföreningen, precis som förra året, en del av Säkerhetsarenan – en mötesplats för frågor kring trygghet och säkerhet. Säkerhetsarenan anordnades gemensamt av SäkerhetsBranschen, Stöldskyddsföreningen, Brandskyddsföreningen, Stiftelsen Tryggare Sverige, Almega Säkerhetsföretagen och Företagsuniversitetet.


Publicerad: 2024-06-27

Se även