/ Nyheter / Säkerheten först på LKAB

Säkerheten först på LKAB

2020.09.03. Ett driftstopp i LKAB:s största förädlingsverk kostar drygt 1 miljon kronor per timme. Det gör att säkerhetsarbetet är högt prioriterat. – Ett väl fungerande brandskydd är en förutsättning för att vi ska ha en stark verksamhet och en hög konkurrenskraft ute på världsmarknaden, säger Dennis Lindgren, som bland annat utbildar LKAB:s personal i Heta Arbeten®.

Du jobbar på LKAB – Europas största gruv och järnmalmsproducent. Hur ser dina arbetsdagar ut?

– Jag arbetar på LKAB Brand där jag jobbar mycket med teknik kring brandlarm och aktiva släcksystem. Samtidigt är jag delaktig i flera interna projekt samt utbildar i Heta Arbeten®

På en skala 1–10. Hur viktigt är arbetet med brandskyddet på LKAB?

– Ett väl fungerande brandskydd är en förutsättning för att vi ska ha en stark verksamhet och en hög konkurrenskraft ute på världsmarknaden. Vi jobbar hårt med något som heter ”Säkerheten Först” inom hela företaget. Så svaret blir 10. Gruvan omgärdas av ett rigoröst säkerhetstänk.

Vilka är de största brandriskerna?

– Verksamheten under jord är stor, vi har allt från produktionsområden till mer fasta anläggningar och det är mycket tung trafik i omlopp. Den tunga trafiken körs kontinuerligt så flertalet av brandtillbuden sker just i de tunga fordonen.

Vilka är det största brandorsakerna ovan jord?

– I våra förädlingsverk är brandorsakerna allt från incidenter vid heta arbeten, el-utrustning och varmgående drifter. Vi har haft relativt lugnt med brandincidenter i våra förädlingsverk, händelser kring heta arbeten ligger i topp vad gäller brandtillbud.

Vilka konsekvenser kan en brand få för er verksamhet?

– Oftast stora konsekvenser. I underjordsmiljön handlar det i första hand om personsäkerheten. När det gäller våra förädlingsverk och övriga verksamheter så får ett brandtillbud oftast stora ekonomiska påföljder. Ett driftstopp i vårt största förädlingsverk kostar drygt 1 miljon kronor per timme. Heta arbeten utförs året om, dygnet runt i er verksamhet.

Hur arbetar ni för att minska riskerna för brand i samband med det arbetet?

– Jag och mina kollegor är instruktörer som utbildar våra medarbetare i Heta Arbeten®. Våra instruktörers anläggningskännedom gör att vi kan koppla undervisningen till inträffade händelser i verksamheten. Därefter ser vi till att upprätthålla kunskapen genom att belysa ämnet med personalen med jämna mellanrum. I januari 2019 lanserade Heta Arbeten® digital tillstånds- och kontrollista.

Vilka fördelar ser du med listan?

– Att använda jobbmobilen istället för papper underlättar. Sen är det bra att dokumentationen sparas i databasen hos Brandskyddsföreningen. Nu får jag en bättre överblick av det tillstånd jag skrivit. Dokumentationen blir tydligare samtidigt som utförare och brandvakt får bättre kontroll då all information skickas ut till deras mobiler.