/ Nyheter / Så eldar du rätt i öppen spis

Så eldar du rätt i öppen spis

Eld och vedträn

Många bränder i villor och fritidshus kan kopplas till eldstäder och skorstenar. Du kan enkelt förebygga bränder orsakade av eldning i kamin och öppen spis genom att elda på rätt sätt samt se till att sotning och brandskyddskontroll görs.

Soteld i skorstenen är en vanlig brand i småhus men som i normalfallet stannar i skorstenen. Orsaken till en soteld är ofta att man har eldat på ett felaktigt sätt med fuktig ved eller för lite luft.

En allvarligare brandrisk är att skorstenen överhettas på grund att eldstaden eldas för hårt under längre tid, vilket kan orsaka brand i huset.

– Instruktionerna för de flesta kaminerna anger att man ska elda 2-3 kg i timmen. Eldar man med mer ved kan skorstenen bli överhettad, säger Björn Björkman, eldstadsexpert på Brandskyddsföreningen.

Brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant, kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Kommunen beslutar om hur ofta sotning ska göras. Kommunen beslutar även om priset för sotningen. För att få reda på vad som gäller för din anläggning, kontakta kommunen.

Checklista för att elda rätt

1. Använd torr ved i lämplig storlek. Elda högst 2–3 kg ved i timmen eller enligt instruktionsboken.

2. Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Pyrelda inte.

3. Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.

4. Kontrollera rökgastemperaturen. Den ska max vara 350°C.

5. Lägg sot och aska i en plåthink med lock och ställ den på ett brandsäkert underlag.

6. Är eldstaden anmäld för sotning och brandskyddskontroll till sotningsdistriktet? Läs mer om sotning här >

 

Publicerad 2019-01-11

Se även