/ Nyheter / Så brandsäkrar du ditt hem

Så brandsäkrar du ditt hem

Brandfilt hänger på en vägg

Under 2022 larmades räddningstjänsten till 6 668 bränder och brandtillbud i bostäder. De flesta bränder i hemmet startar vid spisen. Under samma år dog 97 personer i bränder. Av dessa omkom 8 av 10 i sitt hem. Riskutsatta och äldre är överrepresenterade i statistiken på grund av deras begränsade förmåga att agera och utrymma vid en brand.

Om olyckan skulle vara framme kan det vara livsavgörande att du har brandsäkrat ditt boende med de fyra B:na inom brandskydd: 

  • Brandvarnaren räddar dig och din familj
  • Brandsläckaren och Brandfilten räddar ditt hem
  • Boendet försäkrat räddar din ekonomi

Brandvarnare – en billig livförsäkring

Det absolut viktigaste när det brinner är att du blir uppmärksammad i ett tidigt skede så att du hinner agera innan branden blivit för stor. En brandvarnare är en bra livräddare – den ger dig tid att agera innan branden blir för kraftig och katastrofen är framme.

Eftersom man är som mest försvarslös mot rök och brand när man sover, bör det finnas brandvarnare i eller i anslutning till, alla sovrum i bostaden. Många bränder startar i köket, men placera brandvarnaren strax utanför köket, så slipper du få oönskade larm av stekos. Se också till att det finns en brandvarnare på varje våningsplan.

En brandvarnare täcker in cirka 60 kvadratmeter. Bor du större än så bör du skaffa fler brandvarnare. Tänk på att stängda dörrar begränsar brandvarnarens räckvidd. Eftersom varm rök stiger ska brandvarnaren placeras taket, och gärna mitt i rummet eller minst 50 centimeter från väggen.

Kom också ihåg att regelbundet testa dina brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då simuleras att rök kommer in i brandvarnaren och själva larmfunktionen testas likväl som batteriet.

Brandsläckare – hindrar en fullskalig brand

Med en handbrandsläckare kan du snabbt påbörja en släckning av branden och därigenom förhindra att elden sprider sig till en fullskalig brand.

Det finns en mängd olika slags handbrandsläckare med olika typer av släckmedel som till exempel pulver, skum och koldioxid. Brandsläckarna är klassificerade utifrån vilken typ av material som brinner och vilken effektstorlek den har.

Generellt är en pulversläckare på 6 kg att föredra i hemmet. De är både lätta att hantera för en ovan användare, och klarar olika typer av bränder. Dessutom har de en bra räckvidd, omkring 5–7 meter, och är relativt underhållsfria.

Om du har en bostad i flera plan kan det vara bra att ha flera släckare. Alla i hushållet bör känna till var den är placerad och hur den fungerar. Viktigt att tänka på är att rikta släckaren mot själva brandkällan och inte mot lågorna.

Brandfilt – kväver mindre bränder

En brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare för att släcka mindre bränder eller minska spridning av en brand som uppstått. Med hjälp av brandfilten kväver du enkelt en liten brand på t.ex. spisen, bordet eller på kläderna. Tänk på är att inte kasta filten på branden, utan lägg den över branden och tryck sedan med händerna ovanpå filten för att kväva elden.

Brandfilten bör vara 180 x 120 cm stor, så att den täcker en människa, Om det börjar brinna i någons kläder, försök då få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken. Lägg sedan på brandfilten med början från personens huvud och kväv sedan branden genom att trycka med händerna på filten. Lyft därefter alltid bort filten nerifrån och upp, så att elden inte flammar upp i ansiktet på personen.

Placera gärna brandfilten nära köket, eftersom det är i köket som många små bränder startar.

Boendet försäkrat – ersätter skador på hem och lösöre

Med en hemförsäkring är du skyddad mot en ekonomisk katastrof om ditt hem skulle drabbas av en brand. Men ta för säkerhets skull reda på exakt vad din försäkring innehåller, då villkoren varierar beroende på om din hemförsäkring rör en villa, bostadsrätt eller hyresrätt.

Som regel ersätts både skador på dina saker och skador i din bostad som uppstått i samband med en brand. Ibland ingår också ersättning för kostnader om du inte kan bo kvar i din bostad efter branden. Vissa försäkringsbolag hjälper dig också att hitta ett nytt evakueringsboende. Försäkringen kan också täcka extra kostnader i samband med brand som till exempel restvärdesskydd och sanering.

Brandskador hör, tillsammans med vattenskador, till de dyraste skadorna som kan uppstå i ditt hem. Det kan därför bli otroligt kostsamt om du drabbas av en brand i hemmet och står utan hemförsäkring.

De vanligaste orsakerna till brand i hemmet:

Spisen: Man glömmer mat på plattan eller man får i gång spisen av misstag. 

 

Eldstad: Soteld i skorsten kan uppstå på grund av olämplig eldning.

 

Rökning: Än idag står rökning och framför allt sängrökning, för de flesta dödsbränderna.

 

Levande ljus: Bränder kan uppstå i brännbara ljushållare eller på grund av olämplig placering.

 

Elektriska enheter: Batteriladdning, tvättmaskiner, torktumlare och frysar.

 

Publicerad: 2023-11-14

Se även