/ Nyheter / Restvärdeledare – viktig aktör under skogsbränderna

Restvärdeledare – viktig aktör under skogsbränderna

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning har under sommaren bistått vid ett antal större skogsbränder, bland annat bränderna i Värmland, Dalarna, Jämtland och Gävleborg och totalt har 12 restvärdeledare varit delaktiga i räddningstjänstens, kommunernas och länsstyrelsernas staber under denna hektiska period.

Sommarens uppdrag skiljer sig från RVR:s tidigare uppdrag vad gäller skogsbränder. Uppdragen har varit omfattande och under flera intensiva veckor har restvärdeledarna bistått med alltifrån inventering av skador, analys av brandspridningsrisk till planering av arbete med eftersläckning och bevakning, samordning av resurser för eftersläckning och bevakning samt stöd efter evakuering av boende.

I det nya ansvarsområdet, som man betecknar som naturskadehändelser, ingick också att på ett tidigt stadium kontinuerligt delta i stabs- och ledningsarbetet, vilket både förbättrar och underlättar ett effektivt restvärdearbete.

– RVR:s roll i arbetet med skogsbränderna har varit mycket uppskattad av såväl drabbade mark- och fastighetsägare och dess försäkringsbolag som av kommuner och länsstyrelsen, säger Jesper Boqvist, operativ chef, Brandskyddsföreningen Restvärderäddning.

 

Publicerad 2018-08-16