/ Nyheter / Nya säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats från 2023

Nya säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats från 2023

Hetarbetare svetsar på en byggarbetsplats

Från och med årsskiftet träder Brandskyddsföreningens ramverk för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats i kraft. Det nya ramverket ska säkerställa en bibehållen hög kvalitet i behörighetsutbildningen för de som ska arbeta med brandfarliga heta arbeten, samt i de säkerhetsregler som branschen arbetar efter.

– Fokus har varit en fortsatt hög brandsäkerhet, och detta når vi bäst genom ett gemensamt ramverk med normer och regler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats som kan antas och accepteras av samtliga parter, säger Mats Björs, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen.

Ramverket

I samarbete med branschens aktörer har Brandskyddsföreningen arbetat fram innehållet i det nya ramverket under flera års tid. I de olika arbetsgrupperna har bland annat representanter från försäkringsbolag, branschföreningar, byggföretag, beställare, konceptägare, utbildningsarrangörer och certifieringsorgan bidragit med värdefull kompetens. Det nya ramverket består av fyra olika normer och regler där det centrala regelverket utgörs av SBF 506 Säkerhetsregler som ställer krav på vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas innan heta arbeten får påbörjas.

Nya säkerhetsregler att följa

Säkerhetsreglerna har funnits sedan 1990 och har sedan dess varit ganska oförändrade. I samband med framtagningen av ramverket har de nu uppdaterats. De viktigaste förändringar i säkerhetsreglerna är bl. a; ökat fokus på riskbedömning, regler anpassade efter ny teknik, införande av nya hållbarhetskrav, tillagda kommentarer som inte utgör krav samt krav på tredjepartscertifiering av konceptägare. Alla som låter utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats måste känna till och följa säkerhetsreglerna. Den som ger tillstånd till, utför eller agerar brandvakt måste dessutom ha ett personcertifikat som visar att man har kunskap om säkerhetsreglerna och vet hur man ska arbeta förebyggande mot brand vid dessa typer av arbeten. Samtliga normer och regler finns att ladda ner kostnadsfritt här >

Enhetligt ramverk säkerställer god kvalitet

Heta arbeten är ett samlingsbegrepp för arbeten med verktyg eller utrustning som avger värme eller gnistor, till exempel svetsutrustning eller gasolbrännare. Under 1980-talet orsakade den här typen av arbeten många allvarliga bränder och höga skadekostnader. För att hindra utvecklingen av fler bränder tog Brandskyddsföreningen, tillsammans med försäkringsbolagen, fram ett skadepreventionskoncept innehållande en behörighetsutbildning och säkerhetsregler kopplade till brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. De senaste åren har dock flera aktörer erbjudit olika behörighetsutbildningar och säkerhetsregler för denna typ av arbeten, vilket har skapat en otydlighet i kvalitet och kravställning.

– Normarbetet har kommit till för att skapa en gemensam plattform att utgå ifrån, på så vis säkerställer vi en gemensam hög kvalitet i behörighetsutbildningen som i sin tur ger behörighet för att arbeta med brandfarliga heta arbeten, säger Tobias Thrysén, Expert brandsäkerhet på Brandskyddsföreningen.

Läs mer om Heta Arbeten® på hetaarbeten.se


Publicerad: 2022-12-15

Se även