/ Nyheter / Ny högskoleutbildning sätter fokus på brandskydd i publika miljöer

Ny högskoleutbildning sätter fokus på brandskydd i publika miljöer

Till hösten är det premiär för universitetsutbildningen BIG EXIT. 25 platser finns och ansökningsprocessen är igång. "Vi har startat utbildningen som ett led i att öka kunskapen och förmågan kring utrymningssäkerhet i publika miljöer ute i verkligheten", säger Mattias Delin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Till hösten slår Karlstads universitet upp dörrarna för den nya utbildningen BIG EXIT – Utrymningsplanering och hantering av publika miljöer. En universitetsutbildning på kvartsfart för personer som ansvarar för brandsäkerheten i stora lokaler och vid event.

– Vi har startat utbildningen som ett led i att öka kunskapen och förmågan kring utrymningssäkerhet i publika miljöer, ute i verkligheten. Utrymningssäkerheten bygger på ett fungerande samband mellan lokal, personal och gäster. Vi ser ett stort behov av att arbeta holistiskt med det sambandet, och det kommer kursen att göra, säger Mattias Delin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Utbildningen som startar i september har 25 platser. Några krav på förkunskaper finns inte.

– Alla kan söka, det finns inga formella förkunskapskrav. Men vi riktar oss främst till de som idag har arbeten som ställer krav på dem att hantera säkerheten i en publik anläggning. Den erfarenhet de har av sin vardag är precis rätt förkunskaper för det här, säger Mattias Delin. 

Universitetsutbildningen är en del i konceptet Big Exit som fokuserar på att stärka brandskyddet i alla typer av publika miljöer. I plattformen ingår allt från att uppvakta regeringen om att förtydliga lagtexten till att hålla utbildningar. 

Mattias Delin påpekar att medvetenheten om det tekniska brandskyddsarbetet är relativt stort i publika miljöer. Problemet är att kunskapen om och arbetet med det organisatoriska brandskyddet släpar efter betydligt. 

– Det finns väldigt starka vetenskapliga belägg, både från studier och olycksutredningar, som visar att personalens agerande kan vara helt avgörande för om alla gäster klarar sig eller inte. Trots det är det extremt få publika miljöer som jobbar med den här frågan

Han hoppas att universitetsutbildningen ska ge en god förmåga att hantera utrymningssäkerhet.

– Sen hoppas vi att våra studenter skapar ringar på vattnet så att effekten i slutänden blir mycket större än vår kurs. Vi vill vara en hjälp på vägen framåt i den här mycket angelägna frågan.

 

Publicerad 2019-05-24