/ Nyheter / Nu blir det ännu enklare att brandsäkra byggen med Heta Arbeten®

Nu blir det ännu enklare att brandsäkra byggen med Heta Arbeten®

Foto: Bert Leandersson och Peab

Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla med certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas. ”Det ökar säkerheten på våra byggen och underlättar arbetet betydligt”, säger Magnus Wickström, försäkringsansvarig på Peab.

Från och med den 14 januari 2021 kan alla certifikat Heta Arbeten® registreras i ID06 Kompetensbas, sedan Brandskyddsföreningen tecknat avtal om att bli ackrediterat utbildningsföretag för ID06.

Det innebär att alla som har behörighet Heta Arbeten® kan registrera detta i ID06 Kompetensdatabas, oavsett hos vilken arrangör eller var i landet de har gått behörighetsutbildningen. Registreringen sker enkelt och kostnadsfritt via app Heta Arbeten®.

Bygg- och anläggningsföretaget Peab är en av de aktörer som kommer att använda ID06 Kompetensdatabas för att kontrollera behörighet Heta Arbeten®. På deras olika byggarbetsplatser utförs årligen över 100 000 brandfarliga heta arbeten, som exempelvis svetsning och skärarbeten.

Omkring en tredjedel av Peabs medarbetare är utbildade i Heta Arbeten®, men de tar också in underentreprenörer som behöver ha rätt behörigheter för att utföra riskfyllda arbetsmoment.

– Det är oerhört viktigt för oss att det finns enkla verktyg för att kontrollera att de individer som ska utföra heta arbeten har ett giltigt certifikat. Det ökar säkerheten på våra byggen och underlättar arbetet betydligt, säger Magnus Wickström, försäkringsansvarig på Peab.

Tidigare har Peabs platschefer kontrollerat en individs certifikat Heta Arbeten® manuellt. Förutom att det är tidskrävande har det också hänt att hetarbetare glömt att ta med sitt plastkort till arbetsplatsen.

Peab ser därför flera fördelar med att certifikat Heta Arbeten® nu kommer att kunna kopplas till individens ID06-kort, som sedan tidigare är ett krav att inneha för att arbeta med heta arbeten på Peabs byggen. Kortet registreras elektroniskt vid in- och utpassering och ska bäras synligt på arbetsplatsen.

– Det ska vara lätt att göra rätt, och nu blir det enklare både för hetarbetare att styrka sin behörighet och för våra platschefer att digitalt kontrollera den. Det blir en vinst för alla, säger Magnus Wickström och fortsätter:

– Ur försäkringssynpunkt är det också en viktig fråga. Vi måste följa säkerhetsreglerna Heta Arbeten® och behörighet är en av dessa. Annars riskerar vi nedsättning av försäkringsersättning om det som inte får hända trots allt händer, och utförandet av heta arbeten orsakar en brand.

hetaarbeten.se


Text: Josefin Svenberg

Publicerad: 2020-12-16

Se även