/ Nyheter / ”Motståndet mot förändring förenar människor”

”Motståndet mot förändring förenar människor”

Hallå där Daniel Steiner, rådgivare inom strategisk HR, förändringsledning och organisationsutveckling. Förändring och organisatoriskt brandskyddsarbete står högst upp på din agenda på Brandskyddsledardagen 9 november. Vad ska du prata om?

– Jag tänker dela med mig av mina erfarenheter av att ansvara för det organisatoriska brandskyddsarbetet i större organisationer och utmaningarna kring det. Erfarenheterna ska jag koppla samman med det jag gör idag, bland annat som förändringsledare.

– Jag hoppas att mina insikter kan skapa en förståelse för vilka mekanismer som gör det mer eller mindre lätt att få gehör för exempelvis implementering eller förändring av ett systematiskt ledningsarbete.

Vilken är den vanligaste fördomen när det kommer till människors vilja till förändring?

– Jag skulle säga att den vanligaste fördomen kring förändringsvilja är att vi tror att alla är lika villiga till förändring individer emellan. Det gör att det skapas en initial oförståelse kring varför omgivningen inte går in i förändringen med samma energi som den som har föreslagit förändringen. Det skapas ett motstånd som kan ligga kvar genom hela arbetet, och i värsta fall stjälpa projektet utifrån den ursprungliga målsättningen.

Finns det något som förenar människor och organisationer som står inför en stor förändring?

– Ja, min bild är att det som förenar människor och då även organisationer är motståndet mot förändring.

Du har själv gjort en förändringsresa från brandchef på AstraZeneca till HR-chef med en utbildning som förändringsledare. Vad fick dig att våga ta steget och byta karriär?

– Jag började lyssna på vad jag fick energi från när jag tittade på mina olika ansvarsområden och arbetsuppgifter. Där upptäckte jag att de moment som omfattade arbete med människor och organisationer där fanns det minimalt motstånd. Det fanns en grundläggande nyfikenhet och energi.

– När jag ställdes inför de mer traditionella ingenjörsmomenten hittade jag inte denna energi och började söka mig därifrån. Det var inget lätt val, eftersom jag lämnade tryggheten i min utbildning, examen och erfarenhetsbas – precis det motstånd alla förändringar genomgår – men tar man sig igenom finns möjlighet till ett nytt Wow!

Läs mer om Brandskyddsledardagen


Publicerad: 2020-09-29