/ Nyheter / Kampanjen ”Brandsäkert boende” pågår vecka 46-48

Kampanjen ”Brandsäkert boende” pågår vecka 46-48

En tjej ligger i soffan och tittar på kampanjen Brandsäkert Boende på mobilskärmen

Nu drar Brandskyddsföreningen tillsammans med samarbetspartners, åter i gång kampanjen ”Brandsäkert boende”. Genom att uppmuntra allmänheten att skaffa ett fungerande brandskydd samt hemförsäkring, ämnar vi motverka dödsfall, personskador och förstörda hem. Kampanjen pågår över hela landet från och med vecka 46 till och med vecka 48.

Den 14 november höll vi presskonferens i samband med kampanjen, på temat: Riskutsatta och äldre är överrepresenterade bland omkomna i bostadsbränder. Se presskonferensen här

Under 2022 dog 97 personer i bränder. Av dessa omkom 8 av 10 i sitt hem. Riskutsatta och äldre är överrepresenterade i statistiken på grund av deras begränsade förmåga att agera och utrymma vid en brand.

Brandsäkerhet i hemmet är livsviktigt. Att varken ha brandvarnare, brandsläckare eller brandfilt hemma, kan innebära katastrofala följder. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan skador från en brand kosta stora summor pengar, därför är det alltid viktigt att ha en hemförsäkring. Varje år kostar bostadsbränderna cirka två miljarder kronor i ersättning för skadorna.

Brandsäkert boende är en allmännyttig och ideell kampanj finansierad av vår verksamhet samt med bidrag från MSB. Budskapet i kampanjen fokuserar på de fyra B:na inom grundläggande brandskydd i hemmet: Brandvarnare, Brandsläckare, Brandfilt och Boende försäkrat. Kampanjen kommer bland annat synas i sociala medier, press, annonser och på samarbetspartners webbsidor. Våra 20 lokala brandskyddsföreningar deltar runt om i landet, därför kommer kampanjen även att synas via lokala arrangemang.

Kampanjen Brandsäkert boende genomförs av Brandskyddsföreningen och MSB – i samråd med Boverket, Socialstyrelsen, Fastighetsägarna Sverige, Föreningen Sveriges Brandbefäl, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.


Publicerad: 2023-11-13

Se även