/ Nyheter / Information gällande Heta Arbeten® vid hög brandrisk och eldningsförbud

Information gällande Heta Arbeten® vid hög brandrisk och eldningsförbud

På grund av det torra och varma vädret är det extremt hög brandrisk i nästan hela landet och det råder eldningsförbud i de flesta kommuner. Både nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner har gått ut med uppmaningar till allmänheten om att vara extra försiktiga. Brandskyddsföreningen uppmanar de som avser att utföra tillfälliga brandfarliga heta arbeten att iaktta största försiktighet.

Uppmaningen gäller främst Heta Arbeten® utomhus där någon form av gasolbrännare ska användas, t.ex. ogräsbränning och tätskiktsarbete med gasolbrännare på tak och balkonger. Brandskyddsföreningen rekommenderar starkt att utförande av alla Heta Arbeten® som planeras att utföras utomhus senareläggs till en tidpunkt då omständigheterna är bättre avseende brandrisken. 

Tänk på att gasolbehållare påverkas av värme och att säkerhetsventiler riskerar att utlösas då behållare blir 60-70 grader varma. Tätskikt och underlag är också betydligt mera lättantändliga vid denna höga värme. 

Brandskyddsföreningen uppmanar även till största försiktighet vid alla andra typer av arbeten som ska utföras i skog och mark. Exempelvis kan arbeten med markberedare eller skördare, samt all typ av skogsarbete både med skogsmaskin, motorsåg och röjverktyg om det går illa orsaka bränder. Följ skogsbranschens riktlinjer vid arbete i skog och mark.

Kontrollera brandrisken i din kommun

Aktuella brandriskprognoser hittar du på www.msb.se/brandriskprognoser eller i appen Brandrisk ute. Uppgift om eldningsförbud hittar du på kommunens eller länsstyrelsernas webbplatser. Information om eldningsförbud finns också på sidan www.dinsakerhet.se. Du kan också vända dig till brandförsvaret i din kommun om vad som gäller vid denna typ av arbete.

Mer information om Heta Arbeten® hittar du på www.hetaarbeten.se.

 

Publicerad 2018-07-25

Se även