/ Nyheter / Idé om överhettning av spisar tog hem brons i Brinnovation

Idé om överhettning av spisar tog hem brons i Brinnovation

Med idén om detektion av överhettning av köksspisar med hjälp av plattermometrar tog Ulf Wickström hem tredje platsen i innovationstävlingen Brinnovation. Juryn motiverar valet med: ”Bränder som startar vid spisen är en mycket vanlig brandorsak i bostadsbränder. Denna typ av termometer kan tidigt upptäcka överhettning av spisar och därmed kan både liv och egendom skyddas på ett bättre sätt än i dagsläget”.

Grattis till tredje platsen i tävlingen Brinnovation?

– Tack! Det är naturligtvis hedrande att min idé blivit utvald att tävla om finalplatsen i Stockholm.

Hur fick du idén till detektion av överhettning av köksspisar med hjälp av plattermometrar?

– Plattermometern kan användas till mycket olika saker. Jag fick idén då jag läste inbjudan till tävlingen där man poängterade just de brandrisker som finns i köksmiljöer.

Berätta vilket problem din idé erbjuder en lösning på?

– Risken för brand på en spisplatta eller ett stekjärn kan reduceras avsevärt eftersom det kan detekteras redan innan det börjar brinna. Min idé ger en billigare och robustare lösning av problemet i förhållande till vad som finns på marknaden idag.

Ska din produkt säljas direkt till privatpersoner eller till tillverkare av spisar?

– I nuläget är ligger fokus på att få tillverkare av spisar och köksfläktar samt försäkringsbolag att ta till sig produkten.

Vad har du för bakgrund?

– Idag arbetar jag som professor och teoretisk brandforskare med lång erfarenhet från brandlabbet i Borås (numera RISE).

Vad arbetar du med idag?

– Jag arbetar med utveckling av plattermometern för en rad olika applikationer. Samtidigt handleder jag doktorander och marknadsför datorprogrammet TASEF. Jag är dessutom pensionär så det blir en del passning av barnbarn.

Du har inte en färdig produkt än. Hur ser framtidsplanerna ut?

– Jag har haft inledande kontakter med en tillverkare av plattermometrar för brandtekniska ändamål för nationella och internationella kunder. Vi kommer att inleda ett utvecklingsarbete för att få fram en färdig produkt. Hur lång tid det tar är svårt att säga då jag inte har någon erfarenhet av den här typen av projekt. Jag räknar dock med att det tar några år.

Juryns utlåtande: Bränder som startar vid spisen är en mycket vanlig brandorsak i bostadsbränder och de har ofta stora konsekvenser. Denna typ av termometer kan tidigt upptäcka överhettning av spisar och därmed kan både liv och egendom skyddas på ett bättre sätt än i dagsläget. Denna typ av strålningskännande termometer kan se vad som händer på spisen. Det är en stark idégivare som har en teoretisk förklaring till hur instrumentet fungerar.

 

Publicerad 2019-05-23