/ Nyheter / Hur lång är en anläggnings livscykel?

Hur lång är en anläggnings livscykel?

Brandskyddsföreningens expert Björn Almberger, fick publiken att fundera på flera viktiga frågor när han talade på Stanley's Branddagar 2018 i Stockholm i slutet av april. En årlig konferens som arrangeras av säkerhetsföretaget Stanley Security.

Genom ett underhållande rollspel på scenen lyckades Björn Almberger, expert på brandlarm på Brandskyddsföreningen, både roa och underhålla sin publik samtidigt som han satte fingret på flera svåra och avgörande frågor kring hur lång en anläggnings livscykel ska vara; Hur länge bör en byggnad och olika anläggningar rimligen hålla? Byggreglerna (BBR) indikerar en ekonomisk livslängd, bland annat ska ju en underhållsplan vara på 30 år. Men är det hållbart och är det inte lite kort? Det frågade sig Björn Almberger från scenen.

Andra frågor som avhandlades var hur rollerna och ansvarsfördelningen ser ut under livscykeln. Vem kravställer och vilket ansvar har producenterna? Vem ser till att nya och rätt regelverk och standarder används och att nödvändiga uppgraderingar görs av anläggningen? Och vem tar ansvar om det inte gjorts rätt från början?

Björn Almberger liknade investeringen i en anläggning vid ett isberg. Vid ett första ögonkast kan investeringen se stor ut, men det är ändå mindre än allt det man inte ser under vattnet, som till exempel underhåll, reservmaterial, reparation, drift, personal, utbildning, dokumentation med mera. Björn Almberger gav publiken en intressant tankeställare i denna tid när produktutvecklingen verkar snurra fortare och fortare med allt kortare livscykler.