/ Nyheter / Heta Arbeten® på flera språk

Heta Arbeten® på flera språk

På den svenska arbetsmarknaden förekommer många olika språk. För att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska kunna utföras på ett säkert sätt finns därför också utbildningsmaterialet Heta Arbeten® översatt till flera olika språk.

Utbildningsmaterialet för Behörighetsutbildning Heta Arbeten® finns på svenska, engelska, ryska, polska och litauiska. Brandskyddsföreningen har också utökat antalet språk i tillstånd- och kontrollistan Heta Arbeten®. Utöver de tidigare nämnda fem språken är kontrollistan dessutom tillgänglig på arabiska, persiska, rumänska, spanska, thailändska, tjeckiska och tyska. Vi undersöker också möjligheten att erbjuda certifieringstestet på fler språk än de som tillhandahålls idag.

– I diskussionen kring vilka språk vi skulle översätta till utgick vi från underlag från Arbetsmiljöverket som samlar in statistik kring registrerad utländsk arbetskraft i Sverige. Där såg vi att Polen är det land som har flest registrerade arbetare i Sverige. Därefter kunde vi se att de baltiska länderna också hade en tydlig representation i Sverige och vi valde då att översätta Heta Arbeten® också till litauiska, säger Anders Wigzell, projektledare, Brandskyddsföreningen.

Som komplement till underlaget från Arbetsmiljöverket gjordes sen en egen enkät bland kursdeltagarna där man frågade vilket språk de helst ville genomföra utbildningen på.

– Vi fick förstås väldigt många olika förslag, men engelska, polska, ryska och litauiska var absolut vanligast, berättar Sofie Strömberg, kvalitetsansvarig, Brandskyddsföreningen.

Att övervinna språkbarriärer

Anna Sjögren är instruktör inom Heta Arbeten® och håller utbildningar på svenska, polska och engelska. Materialet är bra och uppskattas av deltagarna och många poängtera att det nya uppdaterade material är bättre än det tidigare. Hon tycker att det överlag fungerar bra att hålla utbildningarna på andra språk och att använda tolk, men betonar att för bästa resultat är det bra om deltagarna är inlästa på ämnet redan innan utbildningstillfället.

En av utmaningarna när utbildningar hålls på främmande språk är att deltagarna ibland har olika modersmål och därmed olika utgångpunkt för att tillgodogöra sig utbildningen när den till exempel hålls på engelska. Anna Sjögren minns en gång då hon skulle undervisa tyska och franska deltagare just på engelska, med hjälp av tolk på plats.

– Då krävdes en hel del repetitioner och genom att visa mycket bilder försökte jag säkerställa att de hängde med och förstod, men utbildningen tog några timmar längre den gången, berättar hon.

– Att ta in kunskap och information på ett annat språk än modersmålet kan vara komplicerat och kräver mer av deltagaren. Bäst är om de kan få litteraturen skickad till sig innan utbildningen hålls så de hinner läsa på och känner sig hemma i materialet, det underlättar undervisningen. Checklistan på flera språk är också mycket uppskattad och den brukar jag vilja skicka i förväg.

Läs mer om Heta Arbeten®


Publicerad: 2020-10-27