/ Nyheter / Heta Arbeten® möjliggör registrering i ID06

Heta Arbeten® möjliggör registrering i ID06

Nu gör Brandskyddsföreningen det möjligt för alla som har certifikat Heta Arbeten® att registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas, oavsett hos vilken arrangör eller var i landet de har gått behörighetsutbildningen. Registreringen sker enkelt och kostnadsfritt via app Heta Arbeten®.

Företagen Peab, Skanska, Veidekke och JM har enats om att använda den digitala lösningen ID06 Kompetensdatabas för att öka säkerheten på Sveriges byggarbetsplatser. ID06 samlar alla utbildningsbevis på ett och samma ställe – något som både förenklar för personalen och ökar säkerheten på byggarbetsplatsen. Brandskyddsföreningens anslutning till ID06 möjliggör för uppdragsgivare och arbetstagare att kostnadsfritt registrera certifikat Heta Arbeten®.

– Vår anslutning till ID06 Kompetensdatabas underlättar registrering av utbildningen Heta Arbeten® för både arbetsgivare och arbetstagare. I förlängningen leder detta till en ökad brandsäkerhet och tryggare arbetsmiljö på Sveriges byggarbetsplatser, säger Lena Lind, vd på Brandskyddsföreningen.

Registrering via app Heta Arbeten®

Alla med certifikat Heta Arbeten® kommer från den 14 januari 2021 att kunna registrera sig i ID06 Kompetensdatabas via app Heta Arbeten®. De som går utbildningen kommer erbjudas möjligheten att registrera sitt certifikat vid utbildningstillfället. De som redan har certifikat Heta Arbeten® kommer kunna registrera sin behörighet via appen i efterhand.

Samma möjlighet för alla

Brandskyddsföreningens 350 utbildningsarrangörer finns över hela landet.

– I och med att Brandskyddsföreningen nu ansluter sig till ID06 Kompetensdatabas kan alla våra utbildningsarrangörer erbjuda sina deltagare samma möjlighet. Brandskyddsföreningen sköter administration och står för registreringskostnaden, säger Pia Ljunggren, Affärsområdesansvarig Heta Arbeten® på Brandskyddsföreningen.

ID06 Kompetensdatabas

Det har sedan länge funnits särskilda krav på utbildning och certifikat för att få utföra olika riskabla arbetsmoment, där exempelvis heta arbeten ingår. Idag anlitas många underentreprenörer i olika byggprojekt och det är inte alltid lätt att kontrollera att alla personer på arbetsplatsen verkligen har den utbildning eller behörighet som arbetsmomentet kräver. ID06 Kompetensdatabas gör det enklare att kontrollera dessa behörigheter och underlättar även identifiering av medarbetare på arbetsplatsen.

– Vi har utvecklat ID06 Kompetensdatabas för att underlätta för såväl företag som deras medarbetare att hantera utbildningsbevis, och samtidigt öka säkerheten på våra arbetsplatser. Med ID06 minskar arbetsbördan för exempelvis platschefer och säkerhetsansvariga. Det underlättar hanteringen för både arbetstagare och arbetsgivare samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks, säger Peter Nilsson, verksamhetsområdeschef på ID06.

Mer information om ID06 Kompetensdatabas hittar du här.

hetaarbeten.se


Publicerad: 2020-12-15

Se även