/ Nyheter / Heta Arbeten® brandskyddar Peabs byggen

Heta Arbeten® brandskyddar Peabs byggen

2019 utfärdade Peab omkring 165 000 tillstånd i Heta Arbeten®. Bjoern Koetz Wildt, svetsansvarig på Peab Grundläggning, ser certifieringen som en viktig pusselbit i brandsäkerhetsarbetet på byggarbetsplatserna. "Under det senaste året har vi inte haft ett enda tillbud kring heta arbeten i det dotterbolag jag jobbar", berättar Bjoern Koetz Wildt.

Av Peabs 15 000 medarbetare är var tredje person utbildad i Heta Arbeten®. Det ger en fingervisning om hur många heta arbeten som utförs varje år på Peabs olika byggen i Sverige. Till heta arbeten räknas arbetsmetoder med utrustning och verktyg som alstrar värme eller gnistor, till exempel svets- och skärarbeten med gasolbrännare. Omkring 165 000 tillstånd i Heta Arbeten® har utfärdats ute på Peabs byggen under 2019.

– Det betyder att varje gång vi ska utföra ett hetarbete så har våra tillståndsgivare i Heta Arbeten® kontrollerat och bedömt om arbetet är brandfarligt eller inte, säger Bjoern Koetz Wildt, svetsansvarig på Peab Grundläggning.

Brandskydd under byggtid omgärdas av ett flertal lagar som till exempel Boverkets byggregler, Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor. Idag ställer även alla stora försäkringsbolag i Sverige krav på att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats skall utföras av certifierade hetarbetare.

– För oss är Heta Arbeten® en självklar del i vårt brandsäkerhetsarbete. Helt enkelt för att det inte ska börja brinna ute på våra byggen. Det handlar om personalens säkerhet, men också att byggprojekt ska bli klara på utsatt tid, säger Bjoern Koetz Wildt.

Anlagda bränder är den vanligaste brandorsaken när räddningstjänsten kallas till bränder på byggarbetsplatser. Det visar Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistik över räddningstjänstens insatser under perioden 1998–2018. Arton procent av fallen kopplades till bränder orsakade av heta arbeten.

– Heta arbeten är absolut en brandrisk om det utförs på fel sätt. Eftersom vi använder oss av konceptet Heta Arbeten® ser vi bristfällig elektronik och slarv med värmefläktar som större brandrisker. Vi jobbar med att skapa en riskmedvetenhet hos alla våra medarbetare, från att alltid låsa in gasflaskor till att tänka till kring placering av byggmaterial, säger han.

Dyrt med bränder på byggarbetsplats

En brand på en byggarbetsplats kan orsaka kostsamma förseningar. För några år sedan var Bjoern Koetz Wildt med om att en byggentreprenör vägg i vägg med Peabs bygge frångick säkerhetsreglerna Heta Arbeten®, vilket resulterade i en brand.

– En person ”skulle bara” svetsa ihop något och säkrade inte platsen, och funderade inte över vad som fanns under honom. Det resulterade i att en svetsloppa flög iväg in i en vägg isolerad med cellplast. Lågorna spred sig snabbt i väggpartiet. Tack och lov fanns det både brandslang och pulversläckare i närheten som vi kunde använda tills att brandkåren kom.

– Det är så talande att en enda svetsloppa kan försena ett bygge med två veckor, vilket det gjorde i det här fallet, säger han.

I sin roll som svetsansvarig koordinerar och övervakar Bjoern Koetz Wildt företagets svetsverksamhet från upphandling till pågående arbete ute på byggarbetsplatserna.

– Jag ser även till att våra medarbetare utbildas i Heta Arbeten® och att vi har rätt maskiner som används på rätt sätt. Allt för att vi ska kunna upprätthålla hög kvalité i produktionens alla led, säger han.

Inom dotterbolaget Peab Grundläggning är Heta Arbeten® en kravkurs bland hantverkarna. I de övriga 26 bolagen inom koncernen är utbildningen behovsprövad. Platscheferna ansvarar för att medarbetare har den utbildning och det tillstånd som krävs för att utföra heta arbeten på en byggarbetsplats. De har även egna instruktörer som håller i utbildningarna.

– Att skicka iväg anställda på en dags utbildning i Heta Arbeten® vart femte år är en billig försäkring när det kommer till att brandskydda våra byggen. I det bolag jag jobbar har vi inte haft ett enda tillbud kring heta arbeten under senaste året. För mig är det ett bevis på att konceptet fungerar, säger han.

Ökad riskmedvetenhet på byggarbetsplats

Sedan skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® startade 1990 med sina skärpta säkerhetsregler och enhetlig utbildning har antalet årliga bränder orsakade av heta arbeten minskat dramatiskt. Kärnan i konceptet är att både den som ska utföra heta arbeten på tillfällig arbetsplats såväl som den som ger tillstånd för arbetet och den som är brandvakt måste ha gått en utbildning och fått ett certifikat för Heta Arbeten®.

– Jag kan se att det idag finns en ökad riskmedvetenhet ute på byggena. Många av våra hantverkare hänvisar till säkerhetsreglerna och vad de lärt sig på utbildningen när de kommer ut på bygget. De är medvetna, och de sprider kunskapen. Något jag kopplar till utbildningen där de får lära sig vilket ansvar som ligger på dem själva, men också betydelsen av att utföra kontroller både före och efter man avslutat ett hetarbete, säger han.

Organisationen kring heta arbeten kräver mycket arbete men det är inget problem, enligt Bjoern.

– Utan en certifiering är jag övertygad om att brandsäkerhetsarbetet skulle hänga väldigt mycket på vilken erfarenhet varje platschef har, och hur trängd budgeten är. Det gynnar inte brandskyddet. För mig är Heta Arbeten® en ren kvalitetssäkring och något som arbetsledare kan luta sig mot.

Till hetaarbeten.se

 

Publicerad 2020-05-20