/ Nyheter / För dåligt brandskydd i nya boenden för äldre

För dåligt brandskydd i nya boenden för äldre

De nya "mellanboendena" för äldre måste byggas med ett uttalat brandskyddsperspektiv redan från början.

Enligt statistik från MSB dog 113 personer av bränder i Sverige år 2017, vilket är det högsta antalet på sju år. Äldre personer är tydligt överrepresenterade – inte för att de orsakar fler bränder, utan för att de har svårt att själva släcka elden eller ta sig ut ur bostaden.

Vid årsskiftet införs en ny boendeform för äldre som kallas ”mellanboende”. Den nya typen av boende är avsedd för äldre personer som har hemtjänst men som inte längre klarar att bo kvar i det egna hemmet. Här kommer de boende att erbjudas viss service, men ingen dygnet runt-bemanning som i dagens särskilda boenden.

I mellanboendena är det inte heller aktuellt med någon särskild anpassning av lägenheterna utan istället ska lagen om bostadsanpassningsbidrag tillämpas. Men lagen innefattar inte brandskyddsåtgärder och regler om exempelvis brandlarm och boendesprinkler, och när lagen nyligen genomgick en översyn valde regeringen att gå emot SKL:s och Boverkets rekommendationer att inkludera ytterligare brandskyddsåtgärder.

Ytterligare brandskyddsåtgärder bör inkluderas

De människor som flyttar in i mellanboenden kommer antingen redan vid inflyttning, eller inom en snar framtid, ha svårt att ta sig ut på egen hand om det börjar brinna. Det finns idag krav på tillgänglighet och användbarhet i byggnader för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, men vad gäller brandskyddet utformas det fortfarande utifrån att de boende själva ska kunna ta sig ut utan hjälp utifrån.

Syftet med den nya boendeformen är att bättre fördela resurserna mellan personer med olika omsorgsbehov och Brandskyddsföreningen har förståelse för att det finns behov av mindre kostnadskrävande boendeformer än särskilda boenden. Men brandskyddet i mellanboenden behöver regleras för att vara i nivå med andra former av äldreboenden där de boende inte kan utrymma själva, vilket bland annat omfattar brandlarm och boendesprinkler, anser Brandskyddsföreningen. Initiativet med mellanboenden är bra, men vår strävan efter bättre fördelning av resurserna inom äldreomsorgen får inte leda till ett kostnadsfokus som riskerar liv.

Bygg rätt från början

Brandskyddsföreningen vill att man redan från början bygger de nya mellanboendena med ett uttalat brandskyddsperspektiv. För det anser Brandskyddsföreningen att det krävs följande:

  • Det byggnadstekniska brandskyddet i mellanboenden bör ha en grundnivå som erbjuder en bra brandsäkerhet som lever upp till gällande byggregler, och att brandskyddet anpassas efter varje enskild boendes förutsättningar.
  • Alla kommuner bör inkludera individanpassat brandskydd i kommunala handlingsprogram, och frågor om brandskydd bör ingå i rutinerna för biståndshandläggare.
  • Kommunens räddningstjänster bör genomföra fler riktade hembesök samt bidra med sin kompetens kring brandsäkerhet till biståndshandläggare och hemtjänst i deras arbete.
  • Riksdag och regering bör revidera den nyligen genomförda översynen av lagen om bostadsanpassningsbidrag så att den i högre grad omfattar brandskyddsåtgärder.

Riksdag, regering och kommuner har ett gemensamt ansvar för att de nya mellanboendena ska erbjuda ett fullgott brandskydd. I slutändan handlar detta om ekonomiska beslut som kan avgöra om riskutsatta människor överlever en brand eller inte. Tillsammans kan vi minska överrepresentationen av äldre i dödliga bränder.

Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen

Detta är en debattartikel som publicerades i webbversionen av Svenska Dagbladet 2018-06-12. Du hittar artikeln här.