/ Nyheter / Eliot Lundby Wieslander blir ansvarig för Civil insatsperson (CIP)

Eliot Lundby Wieslander blir ansvarig för Civil insatsperson (CIP)

Eliot Lundby Wieslander blir från och med mars ansvarig för Brandskyddsföreningens utveckling av Civil insatsperson (CIP) i hela landet. Eliot kommer närmast från rollen som generalsekreterare för Läkare i Världen i Sverige där volontärer arbetar med vård och psykosocialt stöd till svårt utsatta grupper.

– Jag har jobbat inom olika civilsamhällesorganisationer nästan hela mitt liv och har med mig erfarenheter av organisering, medlemsutveckling och frivillighet – erfarenheter jag tror att jag kommer ha stor nytta av i min nya roll på Brandskyddsföreningen. Sen att jag har jobbat med vård i konflikt och kris internationellt hjälper nog också, säger Eliot Lundby Wieslander.

– Jag tror också mycket på att det är genom ideella insatser vi bygger ett starkt och tryggt samhälle och jag vill gärna bidra till det, lägger Eliot Lundby Wieslander till.

CIP finns idag i lokalt på ett tiotal platser. Under 2023 kommer Brandskyddsföreningen utveckla och initiera verksamheten i större skala med sikte på att starta en CIP-verksamhet över hela landet i partnerskap med bland andra MSB, räddningstjänsten och försäkringsbolagen.

CIP är en frivillig person som snabbt kan vara på plats vid en olycka eller krissituation för att hantera bränder, hjärtstopp och andra incidenter. Styrkan med CIP är att finnas lokalt och att kunna vara på plats inom några minuter, innan en brand är fullt utvecklad eller för att kunna bistå med livsuppehållande åtgärder tills utryckningspersonal är på plats. Syftet är både att stärka förmågan på platser där samhällets resurser har lång framkörningstid och att stärka personers egen beredskap. De civila insatspersonerna ska inte ersätta räddningstjänsten, utan komplettera den, också i omständigheter där samhället har höjd beredskap och andra prioriteringar kan försena vanliga samhällsinsatser ytterligare.


Publicerad: 2023-03-20