/ Nyheter / Eldning i trädgården – vad gäller egentligen?

Eldning i trädgården – vad gäller egentligen?

En brasa och skottkärra i skogen
Foto: Shutterstock

Sedan januari 2024 är det inte tillåtet att elda trädgårds- och parkavfall utan tillstånd. Men trots att reglerna egentligen börjat gälla har det nu inför valborgsmässoafton uppstått en debatt om hur man ska tolka reglerna – så vad gäller egentligen?

Bakgrunden är att det i den svenska avfallsförordningen (2020:614) står att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas. I begreppet bioavfall ryms förutom trädgårds- eller parkavfall, livsmedels- eller matavfall. Grundtanken bakom förordningen är att avfall som kan bli kompost eller värme ska bli det, i stället för att bara eldas upp, samt för att vi ska bli av med skräp.

– Naturvårdsverket har publicerat sin tolkning av de nya reglerna för hantering av trädgårdsavfall där de också anger undantag som inte synts så mycket i nyhetsrapporteringen. Enligt Naturvårdsverkets bedömning så kan alltså kommunerna besluta om undantag och tillåta eldning av trädgårdsavfall om de anser att fördelarna överväger nackdelarna, säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Reglerna handlar om vanliga hushåll, både i detaljplanerat område och utanför. Undantag görs för fastigheter med lant- eller skogsbruk eller när det är orimligt långt till återvinningscentral som t.ex. i glesbygdsområden och på skärgårdsöar.

Kontrollera vad som gäller i din kommun

– Kommunerna har tolkat reglerna lite olika, men många kommuner tillåter fortfarande eldning av torrt trädgårdsavfall under eldningsveckorna 15-16 och 41-42 samt på valborgsmässoafton. Planerar du att elda trädgårdsavfall på din egen tomt eller ordna en majbrasa i privat regi, så bör du kontrollera på din kommuns webbsida vad som gäller för dig. Behöver du söka dispens kontaktar du miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun, berättar Lars Brodin.

Då det har förekommit många olika tolkningar av förordningen ska reglerna därför nu förtydligas, enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Förtydligandet kommer om ungefär två månader.

Ta reda på brandriskerna utomhus

Reglerna kring eldning i kommunerna har inte någonting med brandrisken att göra, det handlar om miljöhänsyn. Så oavsett vad kommunen har för generella regler kring eldning av trädgårdsavfall kan det finnas restriktioner kring hantering av öppen eld beroende på risken för brand i skog och mark.

– Enklaste sättet att ta reda på vilken brandrisk det är där du befinner dig är att ladda ner appen ”Brandrisk ute”. I appen finns också goda råd om hur du ska agera på ett säkert sätt om du ska elda i någon form utomhus, avslutar Lars Brodin.

Om du har tillåtelse att elda utomhus, tänk på detta:

 • Se till att du har fungerande släckutrustning; slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.
 • Se till att elden inte sprider sig genom att vattna ordentligt runt eldningsplatsen.
 • Visa hänsyn till omgivningen. Elda inte när vinden blåser mot grannarnas hus eller mot trafikanter på vägar i omgivningen. Tänk på att vinden kan ändra riktning.
 • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
 • Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
 • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
 • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstationer.
 • Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
 • För lantbruk där stora ytor ska brännas av krävs ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnader.
 • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen. Kontrollera platsen efter några timmar.
 • Är du osäker, ring till räddningstjänsten och rådfråga dem.

Naturvårdsverket skriver följande:
Trädgårdsavfallet ska antingen lämnas till återvinningscentral, samlas in av kommunen eller komposteras på tomten. I vissa undantagsfall kan man elda men då måste det vara tillåtet i din kommun. Ta därför kontakt med din kommun för att veta vad som gäller där du bor.


Publicerad: 2024-04-29

Se även