/ Nyheter / 8 tips – så grillar du säkert hela sommaren

8 tips – så grillar du säkert hela sommaren

Grillsäsongen är igång! Men har du koll på hur du grillar säkert? "Flera bränder skulle kunna undvikas om människor lär sig vad de ska tänka på när de grillar. Få vet att engångsgrillar är en brandorsak", säger Björn Björkman, expert brandskydd på Brandskyddsföreningen.

Varma vindar, sol och grillning hör ihop. Samtidigt finns det en risk för brand vid grillning. Om det börjar brinna gäller det att du handlar snabbt och på rätt sätt.

– De flesta tror att de kan hantera en grill. Sprider sig elden så går det fort. Bränder skulle kunna undvikas om fler lär sig vad man ska tänka på när man grillar. Se till att ha släckutrustning i närheten, säger Björn Björkman, expert brandskydd på Brandskyddsföreningen.

Att köpa med sig en engångsgrill till parken eller skogen avråder Björn Björkman ifrån. Investera istället i en bärbar grill, är hans råd.

– Engångsgrillar utgör en brandrisk och är dessutom miljöovänliga. Många tänker sig inte för och slänger grillen i en soptunna när det fortfarande finns glöd kvar. Engångsgrillar blir mycket heta, ställer man en engångsgrill i det torra gräset kan det lätt ta eld.

– Tänk på att engångsgrillar måste släckas med vatten en lång stund innan de slängs, säger Björn Björkman.

Ska du grilla hemma på altanen är det bra att ha vatten till hands. Har du en träkolsgrill råder Björn Björkman att lägga använt grillkol i ett obrännbart kärl eftersom grillkol kan behålla värme och glöd upp till tre dygn.

Har du en gasolgrill är det dags att kontrollera slangen mellan gasolbehållare och grill inför premiärgrillningen.

– Böj slangen, om sprickor uppstår ska slangen bytas ut. Och tänk på att placera gasolflaskan utanför grillen när den är tänd.

– Sen är det bra att ha en grillhandske så du slipper bränna dig, säger Björn Björkman. Bor du i lägenhet så kom ihåg att stämma av med din hyresvärd eller bostadsrättsförening om du får grilla på balkongen eller inte.

8 tips – så grillar du säkert

  1. Använd inte engångsgrill. Ta istället med en bärbar grill.

  2. Ställ grillen på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbar vägg, husvagn eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det börjar brinna.

  3. Använd aldrig T-röd eller liknande bränsle, då elden lätt kan sprida sig till flaskan och orsaka allvarliga skador.

  4. Lämna aldrig grillen utan tillsyn.

  5. Ha alltid vatten eller en handbrandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand.

  6. Kontrollera att det inte råder eldningsförbud. Se karta på krisinformation.se.

  7. Om det börjar att brinna / en brand bryter ut? Ring 112 och larma räddningstjänsten. Hejda elden i vindriktningen och kväv lågorna. Vifta inte, det skapar bara gnistor och gör att elden tar fart.

  8. Följ grillens bruksanvisning.

 

Publicerad 2020-06-18

Se även