/ Normer & Riktlinjer / E-norm / SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem

SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem

SBF 120 är det svenska regelverket för automatiska vattensprinkleranläggningar som refererar till standarder.

Innehåller bland annat anvisningar för ESFR-sprinkler, krav på hur projektering, installation och besiktning ska gå till, anvisningar för grupputlösningssystem och system med skuminblandning för projektering, anvisningar för val av vattenkälla med mera. Ett regelverk som normalt måste uppfyllas för att de svenska försäkringsbolagen ska acceptera sprinkleranläggningen. SBF 120:7 är uppdaterat enligt nya utgåvor av europastandard och NFPA och har fått en struktur som överensstämmer med europastandarden.

SBF 120:8
Utgåva: Mars 2016
 
SBF 120:7
Utgåva: Januari 2011

Logga in SBF 120:8