/ Normer och regelverk / Certifieringsorgan / Coronaviruset: information till certifieringsorgan

Coronaviruset: information till certifieringsorgan

Till följd av covid-19 och de svårigheter som kan uppstå av olika skäl har Brandskyddsföreningen givit ut ett informations- och tolkningsdokument till certifieringsorgan hur de kan hantera insyningar, årliga kontroller och examinationer mm.

Tolkningarna behöver inte tillämpas utan ska ses som en möjlighet som certifieringsorgan får använda sig av vid behov.

Certifieringsorgan har möjlighet att välja en alternativ metod till det som anges i till exempel SBF2021 Krav certifieringsorgan och i SBF:s företags-och personcertifieringsnormer.

I första hand gäller tolkningen fram till 2021-12-31 men kan efter utvärdering komma att förlängas vid behov.

Läs tolkningsdokumentet

 

Information uppdaterad: 2021-09-22