/ Medlemskap / Representantskapet

Representantskapet

Representantskapet är ett rådgivande forum till styrelsen rörande Brandskyddsföreningens långsiktiga inriktning av verksamheten. Medlemmarna som ska företrädas i representantskapet utses av årsstämman efter förslag av styrelsen och för en tid av två år.

Syftet

”Syftet med representantskapet är att tillvarata ett aktivt medlemsinflytande och få medlemmarnas feedback på verksamheten olika områden. "

Av årsmötet 2021 valda representanter

Data/Telecom
Telia

Elprodukt
Electrolux

Energibolag
Vattenfall

Fastighetsägare
Fastighetsägarna

Forskning
RISE

Försäkring
Folksam
If
Länsförsäkringar
Trygg-Hansa

Handel
IKEA

Hotell
Scandic

Hälso&Sjukvård
Capio S:t Göran
Region Uppsala

Industri (Transport)
Volvo cars
Scania

Kommuner
Malmö

Brandkonsult
Briab

Kulturarvet
Riksantikvarieämbetet

Skogs- och lantbruk
LRF

Myndighet
Boverket
MSB
Rikspolisstyrelsen
SOS Alarm
Trafikverket

Restaurang
Max Hamburgare

Räddningstjänst
Räddningstjänsten StorGöteborg

Utbildning
Lernia