/ Medlemskap / Representantskapet

Representantskapet

Brandskyddsföreningen Sverige har i enlighet med stadgarna ett representantskap som ska träffas minst en gång per år. Sammansättningen fastställs i samband med föreningsstämman och ska ses över vartannat år.

Syftet

”För tillvaratagande av ett aktivt medlemsinflytande ska finnas ett representantskap som ska vara rådgivande till styrelsen rörande Brandskyddsföreningen Sveriges långsiktiga inriktning av föreningsverksamheten.”

Av årsmötet 2021 valda representanter

Data/Telecom
Telia

Elprodukt
Electrolux

Energibolag
Vattenfall

Fastighetsägare
Fastighetsägarna

Forskning
RISE

Försäkring
Folksam
If
Länsförsäkringar
Trygg-Hansa

Handel
IKEA

Hotell
Scandic

Hälso&Sjukvård
Capio S:t Göran
Region Uppsala

Industri (Transport)
Volvo cars
Scania

Kommuner
Malmö

Brandkonsult
Briab

Kulturarvet
Riksantikvarieämbetet

Skogs- och lantbruk
LRF

Myndighet
Boverket
MSB
Rikspolisstyrelsen
SOS Alarm
Trafikverket

Restaurang
Max Hamburgare

Räddningstjänst
Räddningstjänsten StorGöteborg

Utbildning
Lernia