/ Medlemskap / Därför är vi medlemmar

Därför är vi medlemmar

Fem medlemmar från Boverket, Telge, L&T, Riksantikvarieämbetet och Brandskyddslaget berättar varför de har valt att vara medlemmar i Brandskyddsföreningen.

Streck.png

Anders-johansson-medlemmar.jpg

Anders Johansson, brandingenjör på Boverket

Om Boverket: Förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Antal anställda: 280 personer.

Varför är ni medlem i Brandskyddsföreningen?

För att få aktuell information i form av tidningen BrandSäkert och andra skrifter. Samtidigt som vi vill stödja brandskyddsarbetet i Sverige.

Vilken är den smartaste brandskyddsprylen?

– Spisvakt med släckfunktion.

Streck.png

Daniel-nilsson-medlemmar.jpg

Daniel Nilsson, brandskyddsansvarig för Telge Nät och Telge Återvinning, föreståndare för brandfarliga varor och ansvarig för heta arbeten

Om Telge: Telge Nät underhåller och bygger ut näten för el, fjärrvärme, fjärrkyla och stadsnät, vatten och avlopp. Sedan 1998 arbetar Telge Återvinning för att hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen ska kunna återanvända och återvinna sitt avfall på ett så enkelt, effektivt och hållbart sätt som möjligt.

Antal anställda: cirka 250 personer.

Varför är ni medlem i Brandskyddsföreningen?

– För oss känns medlemskapet viktigt, då vi har en ganska stor intern organisation för heta arbeten men också eftersom våra verksamheter kräver ett aktivt brandskyddsarbete.

Vilken är den smartaste brandskyddsprylen?

– Sett över tid så måste jag nog svara brandvarnaren – få produkter kan nog mäta sig med brandvarnarens kostnadnytta förhållande.

Streck.png

Per-lindh-medlemmar.jpg

Per Lindh, SBAspecialist på L&T

Om L&T: Rikstäckande serviceföretag som erbjuder facility management tjänster inom både arbetsplatsservice och fastighetsservice.

Antal anställda: 1 000 personer.

Varför är ni medlem i Brandskyddsföreningen?

– Vi är arrangör och utbildar i Heta Arbeten® sedan 1996. Vårt beslut om medlemskap grundar sig i första hand på all hjälp vi får i utbildningsfrågor samt med utbildningsmaterial. I en del avtal mot våra kunder är det ett plus eller ett krav att styrka kompetens som gått via Brandskyddsföreningen. Den support vi får från Brandskyddsföreningen har också varit en trygghet genom åren.

Vilken brandskyddsfråga står högst upp på agendan hos L&T just nu?

– Det systematiska brandskyddsarbetet vi utför åt våra kunder är den viktigaste frågan för oss, där ingår det mesta som har med brandskydd att göra.

Vilken är den smartaste brandskyddsprylen?

– Då säger jag – brandsläckaren.

Streck.png

Adina-ekbergh-medlemmar.jpg

Adina Ekbergh, säkerhetsansvarig på Riksantikvarieämbetet

Om Riksantikvarieämbetet: Nationell myndighet som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

Antal anställda: cirka 250 personer.

Varför är ni medlem i Brandskyddsföreningen?

– Eftersom Brandskyddsföreningen är en för oss intressant medlemsorganisation med omvärldsbevakning och stort kursutbud.

Vilken brandskyddsfråga står högst upp på agendan för Riksantikvarieämbetet just nu?

– Högst upp på vår agenda står förebyggande brandskydd i kulturmiljöer och byggnader samt restvärderäddning, men även att medvetandegöra brandriskerna i kulturmiljöer.

Vilken är den smartaste brandskyddsprylen?

– Usb-säkerhetstimer för mobil och surfplattor så jag kan sova lugnt när tonåringen laddar mobilen under kudden på natten!

Streck.png

Martin-olander-medlemmar.jpg

Martin Olander, VD, brandingenjör på Brandskyddslaget

Om Brandskyddslaget: Sveriges största fristående konsultbolag inom brandskydd, riskhantering och sprinklerprojektering. Hjälper företag inom industri, bygg- och fastighetsbranschen att ta fram effektiva lösningar.

Antal anställda: 110 personer.

Varför är ni medlem i Brandskyddsföreningen?

– Brandskyddslaget har arbetat med brandskydds- och riskfrågor i över 30 år. Tillsammans arbetar vi varje dag mot målet att vara landets ledande kunskapsföretag inom brandskyddsområdet. För oss räcker det inte att följa utvecklingen mot bättre brandskydd och säkerhet för personer och samhälle – vi vill leda den. För att göra det arbetar vi inom en mängd olika nätverk, där är Brandskyddsföreningen en mycket viktig medspelare och aktör inom området. Medlemskapet är en markör för detta.

Vilken är den smartaste brandskyddsprylen?

– Det måste vara sprinkler eller brandvarnaren.