/ Nyhetsartiklar

Nyhetsartiklar inom lantbruk och hästverksamhet

Här nedan finns ett axplock av pressklipp som handlar om bränder som inträffat inom lantbruk och hästverksamhet de senaste månaderna.

2019

Antalet bränder som redovisats i media är för januari och februari ungefär lika många som under motsvarande tid 2018 antalet bränder i mars var betydligt fler 2018 än 2019.

Mars

27 pressklipp varav tre positiva och fem bränder där djur har hotats men ingen brand där djur har dött.

190322 Stallbyggnad övertänd – alla hästar ute

190331 Brand på gård med hundratals djur

190305 Misstänkt djurplågare gripen

Februari

27 pressklipp varav tre positiva och fem bränder där djur har hotats men ingen brand där djur har dött.

190221 Flera byggnader brann ner på bondgård

190218 I natt: 70 kalvar dog i ladugårdsbrand

190215 Kraftig brand i maskinhall med halm

190208 Brand i mjölkmaskin snabbt släckt

Januari

38 pressklipp varav fem positiva pressklipp och tre bränder där djur har hotats och två bränder där djur har dött. 

190125 LRF träffade räddningstjänsten i Söderhamn

190120 80-tal kor innebrända i stor ladugårdsbrand

190117 Omfattande brand på gård

190111 Extra bevakning runt stall efter anlagd brand

190111 Han är lantbrukssveriges näst viktigaste person

190101 Övertänd ladugård – många höns döda

2018

December

24 pressklipp varav ett positivt och trebränder där djur har hotats samt två bränder i kostall där 100 respektive 30 kor dog.

181222 Kraftig brand i ladugård: ”Lyckats få ut djuren”

181213 30 kor döda i ladugårdsbrand

181205 Brand i ladugård på Gotland – minst 50 kor döda

181205 Brand i hönshus på gård vid Hagekärret

November

30 pressklipp varav tre positiva pressklipp och fyra bränder där djur har dött.

181130 Här övar räddningstjänsten i ladugården

181130 20 kvigor fick räddas efter brand på gård

181126 Ladugård och bostadshus har brunnit ner till grunden

181115 Tvist efter storbrand till hovrätten

181109 Flera stora växthus nedbrunna i Östra Stackmora

181107 Höns och kycklingar räddade ur brinnande ladugård

Oktober

32 pressklipp varav ett positivt pressklipp och en brand där djur har hotats och två bränder där djur har dött.

181031 Ladugårdsbrand i Oviken – 80 kor evakuerade

181023 Hönseriägaren: ”Det är rörande hur folk engagerar sig”

181022 Stort hönseri har brunnit ner till grunden

September

31 pressklipp varav två positiva händelser samt en brand där djur har dött.

180912 25 kor befaras ha brunnit inne när ladugård eldhärjades

180909 Södra Björstorp gård totalförstörd i brand

180908 Man gripen misstänkt för mordbrand och olaga hot

Augusti

65 pressklipp varav fem bränder där djur har hotats och en brand där djur har dött. När temperaturen sjönk i slutet på augusti sjönk antalet bränder markant.

180831 Gasoltuber i brinnande byggnad

180818 Spannmål förstördes i brand

180810 Säkrast att ha hästen i stallet – om elinstallationerna hindrar blixten

180807 Flera balpressar fattade eld – 4 000 kvadratmeter åker brann

180807 Skördetröska i våldsam brand

180805 Ladugårdsbrand i Tierp - fanns risk för spridning

180804 Bränderna visar på brister i lantgårdars djurskydd

180803 Gustav, 16, räddade kalv ur brinnande ladugård

180801 Kraftig brand i ladugård – brann ner till grunden

Juli

86 pressklipp varav åtta positiva händelser och tre bränder där djur har hotats och tre bränder där djur har dött samt ett antal pressklipp som påtalat brandrisken och vilka åtgäredr som behöver vidtas. 2017 var det 32 pressklipp vilket visar det var många fler bränder i år och i många fall väldigt stora byggnadsbränder.

180731 Gratis brandsläckare från LF

180726 LRF-medlemmar redo när brandrisken når extremnivåer

180726 Dan-Åkes skräck – när hagen tog eld

180723 Har du rätt brandsläckare på maskinerna?

180722 Spannmålsanläggning brandhärjad

180720 Dubbel katastrof för bönder i brandområdet

180716 Tusentals grisar brann inne - Tyskland

180716 Brand i gödsel orsakade rökutveckling

180713 Brand i kycklingstall bekämpas

180711 Gräsbrand i Övra Vannborga – ”Chanslösa utan lantbrukarna”

180710 Uppmaning – Var försiktiga i skörden

180705 Djur brann inne – lada totalförstörd i brand

180703 Räddningstjänsten uppmanar: Vattna med gödseltunnorna

180702 Gödselhög brann - kan ha självantänt