Gröna Tak - Ur en brandteknisk synvinkel

Gröna Tak - Ur en brandteknisk synvinkel

Gröna taktäckningsalternativ är något som ökat i popularitet inom byggbranschen under de senaste åren och efterfrågan på gröna tak är ständigt växande. De gröna taken innebär flera fördelar ur miljösynpunkt och ger därför höga poäng i de flesta miljöklassningssystem som många byggprojekt numera använder sig av.
Ur brandskyddssynpunkt innebär däremot gröna tak i många fall en problematik, då många önskvärda typer inte uppfyller kraven i den testmetod som anges enligt Boverkets Byggregler. Om ett tak inte uppfyller de förenklade kraven så kan så kallad analytisk dimensionering tillämpas för att visa att brandskyddet ändå uppfyller den kravnivå som anges i byggreglernas funktionskrav. För att kunna utföra en sådan dimensionering behövs dock viss kunskap om materialet och dess egenskaper vid brand.

Utgivare: Brandskyddslaget Författare: Alexander Elias, Emelie Gunnarson, Daniel Håkansson, Robert Jansson McNamee, Jennie Lövgren-Forslund och Axel Mossberg
Proj.nr: 700-161 År: 2017

Läs rapport
Läs informationsblad