/ Forskningsprojekt / Anlagd brand / Anlagd Brand utvärdering

Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader

Ett tidigare projekt om Anlagda bränder avslutades 2013. Läs mer om resultaten från det projektet här!

I syfte att följa upp utvecklingen därefter, särskilt inom området skolbränder, har en ny forskningsstudie initierats av Brandforsk.

Studien kommer att genomföras av avdelningen för Brandteknik vid LTH och delfinansiering har erhållits från ett antal organisationer, vilka även är representerade i projektets referensgrupp. Slutrapportering kommer att ske under 2019.

Deltagande organisationer: MSB, Försäkrings AB Göta Lejon, Malmö Stad, Protector Försäkring, S:t Eriks försäkrings AB, Stockholmsförsäkrings AB, Svenska Kommun Försäkrings AB.

Läs projektbeskrivningen här!